CULTURA

LLIBRES VALENCIANISTES

- Adlert Noguerol, M.: En defensa de la llengua valenciana, Ciutat de Valencia, Del Senia al Segura, 1977

- Alminyana Vallés, J.: El crit de la llengua, Ciutat de Valencia, Lo Rat Penat, 1999 (Index i portà en .pdf)

- Atienza, A.: La Real Senyera. La bandera nacional dels valencians, Ciutat de Valencia, RACV-L´Oronella, 2001 (Index i portà en .pdf)

- Boronat Gisbert, J.: Pomell de valencianitat, Ciutat d´Alacant, Associacio Defensora dels Interessos Alicantins, 1987 (Index i portà en .pdf)

- Cabanes Pecourt, MĒ D.: “Aspectos demográficos de la conquista: población pre-existente y repoblación en la ciudad de Valencia” en En torno al 750 aniversario. Antecedentes i consecuencias de la conquista de Valencia, (vol. 1), Ciutat de Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1989

- Castell Mahiques, V.: “Els mossarabs: el cristianisme en Valencia abans de Jaume I” en En torno al 750 aniversario. Antecedentes i consecuencias de la conquista de Valencia, (vol. 1), Ciutat de Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1989

- Castellano Arolas, M.: La conjugacio verbal valenciana, Ciutat de Valencia, Societat de Filologia Valenciana, 2001
— “Ortografia de la llengua valenciana: revisions normatives” en Cresol nē 10, Ciutat de Valencia, Accio Bibliografica Valenciana, 1999

- Castelló, J. A.: “Fundamentación metodológica de la Lengua Valenciana” en Serie Filologica nē 5, Ciutat de Valencia, Academia de Cultura Valenciana, 1990

- Costa Catalá, J.: “Identitat de la Llengua Valenciana” en Serie Filologica nē 2, Ciutat de Valencia, Academia de Cultura Valenciana, 1987
— “El Valencià: llengua viva” en Serie Filologica nē 4, Ciutat de Valencia, Academia de Cultura Valenciana, 1989

- Cremades Marcos, F. de Borja: La Llengua Valenciana, en perill, Ciutat de Valencia, GAV, 1982
(Index i portà en .pdf)

- Escrig y Martínez, J.: Diccionario Valenciano-Castellano, Ciutat de Valencia, 1851 (Edicio facsimil en llibreria Paris-Valencia)

- Ferrer Navarro, R.: Conquista y repoblación del Reino de Valencia, Ciutat de Valencia, Del Senia al Segura, 1999 (Index i portà en .pdf)
— “Aspectes demografics de la conquista. Poblacio preexistent i repoblacio en el Regne de Valencia” en En torno al 750 aniversario. Antecedentes i consecuencias de la conquista de Valencia, (vol. 1), Ciutat de Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1989

- Fontelles Fontestad, Antoni: Societat, Ciencia i Idioma, Ciutat de Valencia, Lo Rat Penat, 1998
(Index i portà en .pdf)

- Fullana Mira, Ll.: Gramatica elemental de la llengua valenciana, Ciutat de Valencia, 1915 (Edicio facsimil en llibreria Paris-Valencia)
— Estudi sobre Filologia Valenciana, Ciutat de Valencia, 1912, (Edicio facsimil en llibreria Paris-Valencia)
— Vocabulari Ortográfic Valenciá-Castellá, Ciutat de Valencia, 1921, (Reeditat pel Grup d´Accio Valencianista en 1979)


- Gómez Bayarri, J. Vte.: ¿Evolución o rupturismo en la Valencia medieval?. Aspectos socioculturales y sociolingüisticos, Ciutat de Valencia, Ajuntament de la Ciutat de Valencia, 1993
(Index i portà en .pdf)

— Reyes Forales medievales del Reino de Valencia, Ciutat de Valencia, Del Senia al Segura, 2000 (Index i portà en .pdf)
— La lengua valenciana hasta Jaime I. Particularidades del proceso histórico, Ciutat de Valencia, Diputacio de Valencia, 1998 (Index i portà en .pdf)
— “El Valenciano, un habla romance medieval” en Serie Filologica nē 4, Ciutat de Valencia, Academia de Cultura Valenciana, 1989

- García Moya, Ricardo: Historias del Idioma Valenciano, Ciutat de Valencia, Imprenta Romeu, 2003
(Index i portà en .pdf)
— Tratado de la Real Senyera. Señeras Valencianas y Pendones Catalanes, Ciutat de Valencia, Ajuntament de la Ciutat de Valencia, 1993 (Index i portà en .pdf)

- García Sentandreu, Juan: Breu historia de Valencia. Didactica elemental per amar i defendre a Valencia, Ciutat de Valencia, Nou Valencianisme, 2004
(Index i portà en .pdf)
— Les Claus del Pacte de la Llengua, Ciutat de Valencia, GAV, 1999 (Index i portà en .pdf)

- Gimeno Juan, Manuel: El lexic valencià proscrit, Ciutat de Valencia, Lo Rat Penat, 1997 (Index i portà en .pdf)

- Guinot Galán, J. MĒ: Doctrina sobre la llengua valenciana, Ciutat de Valencia, Colectiu Valldaura, 1992
— “El valencià i català comparats” en Serie Filologica nē 4, Ciutat de Valencia, Academia de Cultura Valenciana, 1989
— “Morfología històrica de la Llengua Valenciana” en Serie Filologica nē 7, Ciutat de Valencia, Academia de Cultura Valenciana, 1991

- Lanuza Ortuño, Chimo: Valencià ¿llengua o dialecte?, Ciutat de Valencia, Lo Rat Penat, 1994
(Index i portà en .pdf)
— Socioobstaculs de la llengua valenciana, Ciutat de Valencia, Accio Bibliografica Valenciana, 2001 (Index i portà en .pdf)

- Martí y Gadea, J.: Diccionario valenciano-castellano, Ciutat de Valencia, 1891 (Ed. facsimil en Paris-Valencia)

- Mourelle de Lema, M.: La identidad etnolingüística de Valencia. Desde la Antigüedad hasta el siglo XIV, Madrid, Grugalma, 1996 (Index i portà en .pdf)
— “El romance en el Reino de Valencia” i “Proceso evolutivo de la Llengua Valenciana” en Serie Filologica nē 2, Ciutat de Valencia, Academia de Cultura Valenciana, 1987

- Recio Alfaro, C.: La Reforma Valenciana, Ciutat de Valencia, Associacio Cultural Castell dels Sorells, 2004


- Ribelles Comín, J.: Bibliografía de la lengua valenciana (Rep. facsimil), Ciutat de Valencia, Diputacio de Valencia, 2001
(Index i portà en .pdf)

- Peñarroja Torrejón, L.: Cristianos bajo el islam. Los mozárabes hasta la reconquista de Valencia, Madrid, Gredos, 1993
(Index i portà en .pdf)
— El mozárabe de Valencia. Nuevas cuestiones de fonología mozárabe, Madrid, Gredos, 1990 (Index i portà en .pdf)
— “El mossarap de Valencia i la romanitat de l´Espanya Islamica: estat de l´investigacio” en En torno al 750 aniversario. Antecedentes i consecuencias de la conquista de Valencia, (vol. 1), Ciutat de Valencia, Consell Valencià de Cultura, 1989
— “Origen y formación de la Llengua Valenciana” en Serie Filologica nē 1, Ciutat de Valencia, Academia de Cultura Valenciana, 1986
— “Sobre el origen de la Llengua Valenciana: crítica retrospectiva” en Serie Filologica nē 2, Ciutat de Valencia, Academia de Cultura Valenciana, 1987

- Ramos, Vicente: Pancatalanismo entre valencianos, Ciutat de Valencia, 1978
(Index i portà en .pdf)

- Ubieto Arteta, A.: Orígenes del Reino de Valencia, Zaragoza, Anubar, 1979
(Index i portà en .pdf)

- VV.AA.: La Real Academia Espanyola front a la llengua valenciana, Ciutat de Valencia, Lo Rat Penat, 1997


- VV.AA.: Raons d´Identitat. Historia i llengua, Ciutat de Valencia, Lo Rat Penat, 1985
(Index i portà en .pdf)

- VV.AA.: Serie Filologica (tots els numeros), Aula d´Humanitats i Ciencies, Real Academia de Cultura Valenciana

- VV.AA. Revista de Filologia Valenciana (tots els numeros), Societat de Filologia Valenciana

- Zarzo, Manuel: Valencians front al catalanisme, Ciutat de Valencia, 1995
(Index i portà en .pdf)


La majoria d´estos llibres es poden adquirir en les respectives editorials, en la llibreria Paris-Valencia o en la ret de llibreries Iberlibro


Per a poder vore els archius PDF necessitareu tindre el programa Acrobat Reader. Podeu baixarlo de forma gratuïta a través d´este enllaç.