CULTURA

 

Sentandreu i Elena Muñoz en l'exposicio del Ninot