CULTURA

 

Valencianisme i Falles (GAV)
 
El passat dijous 29 de març tinguè lloc en la seu del Grup d’Accio Valencianista la Taula Redona baix el titul: “¿Se pot fer valencianisme desde les falles?”. Es tractava, tal i com va dir el moderador de l’acte, Manuel Latorre, d’analisar el mon de les falles desde la perspectiva valencianista i debatre sobre el paper que deuen jugar en la defensa de la Llengua Valenciana.

Abans d’escomençar l’acte el president del GAV li va fer entrega d’una placa a En Francisco Blanch per la seua llavor de recopilacio i d’hemeroteca que porta anys fent per a l’entitat. precisament eixe mateix dijous va fer entrega de l’ultima documentacio, els volumens corresponents a 2005-2007, llibres que quedaren depositats en la biblioteca de l’entitat per a consulta de quansevol soci.

La Taula Redona que estava formada per el propi Blanch, Elena Muñoz, Jose Lluis Llorens i Juan Jurado resultà molt interesant tant pels continguts tractats com per la particular visio que cada u d’ells, fallers de tota la vida, te del mon de les falles. Elena Muñoz plantejà la figura del “catalaniste pasiu” per a definir a tots els fallers que sense ser catalanistes consentixen que es fasa catalanisme desde la seua comissio. Jurado apuntillà que aço es perque les falles son un mer reflexe d’una societat catalaniçà per anys de govern del PSOE i del PP, expecialment dura va ser la seua critica al Concurs de Teatre de Junta Central Fallera a on no mes se premia el valencia “normalitzat” i s’arriva inclus a dir a un chiquet valenciano parlant de Pinedo que: “no habla bien el valenciano” per que no ho fa en dialecte barceloni. Jose lluis Llorens apelà a la tradicio com a resposta a l’imposicio oficial de la normativa de la AVLL. I Paco Blanch provocà les rises entre el public quant mostrà els llibrets premiats per Conselleria, a on l’ultim que se valora es la rima o l’ingeni, en ser lo mes cridaners posible i estar escrits en catala el premi esta asegurat. Les intervencions continuaren i estigueren esguitades d’innumerables anecdotes, sobre tot a carrec de la que fora Fallera Major de Valencia Elena Muñoz.

A pesar de tot lo dit, els quatre contertulis vullgueren llançar un mensaje d’esperança i reivindicaren el paper fonamental que els fallers tenen que jugar en la defensa de l’autentic Idioma Valencia. Com diguè el President d’Almirant Cadarso, Jose Lluis Llorens: “ Estic segur de que guanyaren la batalla al catalanisme desde les falles perque tenim la rao, tenim la veritat i tenim els collons (en perdo).

L’acte finalisà en les preguntes i opinions dels asistents per a seguidament passar tots junts a degustar la tradicional picaeta valenciana que com sempre el GAV oferix i a o continuarem parlant de falles i valencianisme fins a ben entrada la nit.