Catedra de Llengua Valenciana Pare Fullana


 
 
1. Introduccio a la seccio “Catedra de Llengua Valenciana, pare Fullana"
 
El principal objectiu d´esta seccio es homenajar al mes prestigios i ilustre filolec de la Llengua Valenciana de tots els temps: el catedratic pare Lluïs Fullana Mira. El millor homenage que podem ferli els defensors i amants de “la nostra dolça Llengua Valenciana” –com sempre dia en orgull el pare Fullana– es recordar la seua vida i obra d´estudi cientific de la Llengua Valenciana.

En l´obra “Criteris Filologics del pare Fullana en els anys 1918 i 1919” del pare Benjamin Agulló –i que es pot descarregar en pdf. en l´apartat 10 d´esta seccio– apareixen unes paraules de l´entitat que la va editar, i que fem nostres:

“Lo Rat Penat vol rendir un sentit homenage a la figura importantissima del pare Fullana, puntal basic per a l´estudi de la llengua valenciana, el qual deixà la seua impronta en la seua obra, model que fon seguit i imitat per tots aquells que volien que el valencià tinguera una normativa propia, de la mateixa manera que la concebia el pare Fullana: buscant les regles de la filologia en la major purea de la parla del poble, basantse evidentment en els nostres classics pero incorporant canvis produits per l´us; o siga que la llengua evoluciona i es el poble qui la configura. Pels seus estudis i dedicacio, fon el primer valencià elegit academic en la R.A.E. De la mateixa manera el pare Fullana continúa a hores d´ara, sent referent, i aixo ho descubrireu en llegir esta obra, en analisar i anar desgranant els seues criteris, uns criteris que, despres d´haver passat casi un sigle des de que foren escrits, en la seua majoria subscriuriem”.

O com dia Xavier Casp:

“que les vibracions de la memoria tinguen i sostinguen la finalitat fidel a les aportacions del pare Fullana en les que ell no siga mai un monument estatic, sino una companyia mes entre les ben elegides per la nostra devocio a la total realitat valenciana”.
(Prolec de la “Biografia de Lluïs Fullana Mira, o.f.m.” del pare Agulló)


“El Centre de Cultura Valenciana desijant mostrar la seua gratitut al ilustre filolec, R.P. Lluis Fullana Mira, de l´Orde de Sent Francesc, naixcut en Benimarfull, provincia d´Alacant, el 5 de Giner de 1871, per les seues lluminoses explicacions en la Catedra de Llengua Valenciana, instituida per dit Centre en la Universitat de Valencia, li va dedicar este retrato com recort i memoria d´haver segut el primer professor de Llengua Valenciana” (Obra de E. Ginesta, en l´Ajuntament de Valencia)