POLITICA

Entrevista a Manolo Latorre Vicepresident de Coalicio Valenciana

Manuel Latorre, Manolo, es una figura clau del valencianisme actiu, del que no claudica, la seua fidelitat a la patria es per a d´ell intrinseca a la fidelitat a son pare que va ser membre del Grup d´Accio Valencianista. Desde fa uns anys, presidix esta entitat, una posicio incomoda pels continuos atacs que patix, una posicio en la que se mante en la mateixa firmea en la que a soles qui sap que esta fent lo que toca, pot mantindre.

¿La seua entrà en CV pot dirse que supon l´entrà del GAV en politica?

No exactament. Supon la confirmacio de que l´unica solucio per al valencianisme es la via politica, i el Grup coma baluart del valencianisme aposta per la via politica, pero sense pedre la seua autonomia i la seua independencia coma entitat cultural.

De totes maneres, el GAV apareix en prensa sempre vinculat a activitats, digam, pocs diplomatiques ¿No podria afectar a l´image del partit?

Eixa es la fama que mos han posat precisament els que fan mala tinta del Grup. Desde fa 27 anys, que va complir el passat novembre, mai el Grup ha segut procesat, ni ha segut condenat en ninguna de les acusacions. Sempre ha segut el catalanisme i el PP qui mos ha acusat quan no podia desfer la lluita valencianista d´atra manera.

Coma president d´una entitat valencianista com es el GAV ¿Com veu la situacio actual de les atres entitats com puga ser la RACV i atres que l´atre dia es posicionaren en contra del dictamen de l´AVLl?

Em pareix que estem eixint de l´oscuritat. Per culpa de les subvencions, per culpa de la creacio de l´AVLl, la traicio de Xavier Casp, es va afonar molt a la RACV, que està sense rumbo no sabent per aon tirar, va clavar la pota en lo dels accents... Ara, per primera vegà, ha fet conjuntament un manifest de lo que m´has dit, en contra del dictamen de l´AVLl. De Lo Rat Penat no em fie mentres Enric Esteve, diputat provincial del PP, continue al front. Pense que hi ha que sanejar la seua junta, començant pel seu president. Mentres tant considere al Grup d´Accio Valencianista l´unica entitat llegitimà pera parlar de valencianisme.

¿Pensa voste que les critiques de Fernando Giner i Enric Esteve al dictamen son sinceres o obedixen a una lluita dins del Partit Popular?

Especificament, ningu dels dos ha segut valencianiste en els ultims huit anys. I ara, de repent, a punt de tirarlos del partit ¿es tornen valencianistes els dos? Que heu demostren, que deixen el sou, que deixen l´escany i que se´n vinguen, no a Coalicio Valenciana, sino al Grup a lluitar en l´apartheid.

¿Pensa que UV podra resorgir en la celebracio del proxim congres? I si es aixina ¿quins plantejaments creu que adoptaran?, ¿un acostament a Coalicio Valenciana, al Partit Popular o...?

La situacio d´Unio Valenciana es molt dificil. Està morta i els seus militants mos els trobem dia a dia quan anem pels pobles en Coalicio Valenciana. Si hi ha alguna possibilitat no es Amparo Pico o Chiquillo, els quals seguixen en el pesebre del PP i continuaran fent lo que els mane el seu amo i el seu patro que es el PP. Si guanyara Chimo Ballester, ha dit publicament que pactaria en Coalicio Valenciana. Es l´unica solucio pera Unio Valenciana, tancar la paraeta i pujarse´n al carro de Coalicio Valenciana.

Voste dins de l´organigrama de Coalicio Valenciana es vicepresident junt a persones com Joaquin Corredor, Lola Garcia Broch, etc. ¿Com valora l´entrà d´estes persones en el partit?

Tot lo que siga sumar en valencianisme em pareix molt bo. Son persones en una trayectoria, sobre tot Lola a la que yo admirava ya quan era un chiquet. Aci en el Grup, actualment Lola es vocal del Grup d´Accio i presidenta de la Coordinaora. No tinc ningun dupte de que tots ells faran valencianisme mentres estem junts.

A banda del carrec mencionat ades, voste es responsable de la Secretaria d´Implantacio de CV ¿Com s´està portant a cap la campanya pels diferents pobles –de la provincia de Valencia en especial?

D´una manera frenetica i agotaora. La veritat es que anem totes les semanes a tres o quatre pobles. Primer es la campanya d´implantacio, com heu nomenem mosatros: una presa de contacte, una conferencia, un sopar. Normalment son militants d´Unio Valenciana, molts militants del GAV. I a partir d´ahi, en el 99% dels casos, en dos mesos s´inaugura una seu. Molt positiva.

Entonces ¿creu voste que el partit conseguirà superar la barrera del 5% en les proximes eleccions?

Si les eleccions foren despusdema te diria que si. La politica es un mon nou pera mosatros. Tots mosatros, incluit Juan Garcia, provenim del valencianisme cultural. Estem molt ilusionats. No sabem lo que passarà en dos anys, pero tal com va la trayectoria, el 5, el 6 o el 7%. Estem molt ilusionats.

¿Alguna cosa que afegir?

Si, tornar a dir lo que ha dit al principi, que en l´ultima Assamblea General del GAV, coma president vaig demanar permis als socis pera implicarme en este proyecte politic. Per unanimitat l´Assamblea General del Grup d´Accio em va autorisar i seguir la llinea en la que estem. No volem que passe com va passar en son dia en Unio Valenciana: el Grup va parir el proyecte, en l´any 82, va donar les seus, heu va donar tot, i al final mos apartaren a un costat. Esta vegà, desde el primer hasda l´ultim home de Coalicio Valenciana ham de ser 100% valencianistes, i per que no, gent del Grup d´Accio Valencianista.