POLITICA

Entrevista a Manuel Soler.
Secretari de Mig Ambient de Coalicio Valenciana
8 de juliol de 2005


Manuel Soler es un home de camp, preocupat pels problemes dels seus companyers de professio i sobretot un amant de l´agricultura. Est ingenier agronom, i pare d’una chiqueta, en esta entrevista es deixa vore com es i parla desde la tranquilitat que li dona no tindre res que amagar. Es un home ambicios i, lo mes important, en un proyecte molt serio pera recuperar l´horta pera l´ agricultor..

¿Qui es Manuel Soler?
Soc un home de camp de tota la vida. El meu yayo em va ensenyar la professio d´agricultor i desde chicotet l´ha mamat. Soc ingenier agronom i defensor del valencianisme i de tot lo que aço representa.

¿Per que es preocupa de l´agricultor valencià?
Em preocupe, primer de tot, perque com t´ha dit abans, yo tambe soc agricultor i se millor que ningu les dificultats de treballar el camp, i estic vegent com un model agricola, com el valencià, s´està llançant a pedre per culpa de l´administracio.

¿Digam quin es el problema real que te l´agricultura valenciana?
Com t’ha dit abans, la perdua del model que tant de rendiment ham tret desde sempre. No es possible que tots els agricultors treballem pera les grans multinacionals, per un sou, quant sempre ham tret grans rendiments .

En la conferencia de Meliana va parlar de falta d´esperit per banda dels politics valencians a l´hora de defendre l´agricultura. ¿A que es degut?


A que volen favorir el latifundisme, en el qual la propietat està en la ma d´uns pocs o de grans multinacionals, sobre els que son mes facil negociar.

¿Vol dir que ni PP ni PSOE han sabut defendre la nostra produccio?

Correcte. No a soles aixo, sino que fiquen traves burocratiques que dificulten l´activitat de l´agricultor. Aixina favorixen que els fondos estructurals europeus vagen a rendes de subsistencia en lloc de a la modernisacio de les instalacions.

¿Contem que passa en els fondos estructurals?

Ademes de no invertirlos en millores, els tornen tots els anys, quan mosatros som objectiu numero u de la UE. Atres comunitats els gasten al cent per cent i no milloren el seu producte.

Negre desti pera l´agricultor valencia…

Sera un assalariat mes, que cada volta nessesitarà mes de les rendes de subsistencia. Es el model del PER valencià, que front a l´independencia actual de l´agricultor, preten sometre´l a subvencions de supervivencia, pera dominar la seua voluntat.

I l´aigua, atre problema

Desde el meu punt de vista tant el transvas com les desalinisaores son models pera guanyar concessions i deixar contents a les grans empreses. Si fem un transvas favorirém a una constructora, ya que necessita una gran obra, i les desalinisaores favoriran a les grandes empreses d´energia. Desde el proyecte de C.V, proponem traure l’aigua del subsol de la nostra terra. Baix de mosatros ni han grans bolses d’aigua en els que abastiriem a la poblacio i als agricultors.

¿Quins son les solusions que desde Coalicio Valenciana propon pera acabar en els seus problemes?

Farem una política agraria valenciana, no front l’europea. Estudiarém cada comarca, cada poble, cada explotacio, cada persona, pera que totes i cada una d´elles siguen una font de riquea.

Fco. Javier Rodrigo Amaya