OPINIO

Mocio de censura als politics ¿valencians?


Xavier Robles
 


Estic vejent la mocio de censura que a plantejat Joan Ignasi Pla al Consell de Francisco Camps.
Tens molta rao ,i ho compartixc en tu Joan Ignasi, en les denuncies de corrupcio que porta damunt dels muscles el Partit Popular de la Comunitat Valenciana.
 
 De la manipulacio informativa en Radiotelevisio Valencia. Recorde que en la manifestacio que convocà Coalicio Valenciana crec que en els vint segons que mos dedicaren diguerem que n´erem dos mil persones, per no parlar de la manipulacio en l´informacio de l´accident de metro, quaranta tres victimes, per desgracia, per mig.
 
Tambe estic d´acort en la denuncia de politica de salo, de boqueta i moqueta, de foto i despres no fer res, que practica el PP. Per cert no se que farà a hores d´ara l´ex-alcalde de Castello, Jose Luis Gimeno, nou director general, president o lo que siga,de La Ciutat de les Llengües, un atre contracte blindat, en coche oficial, assesors i sou millonari que es lo millor que sap fer el PP.
Quina paradoxa Joan Ignasi, crear una Ciutat de les Llengües, quan la nostra, la Llengua Valenciana, està en una situacio de desaparicio, d´allegalitat, d´absorcio, que els politics del PP i del PSPV heu contribuit a ferla desapareixer.
 
Per cert Joan Ignasi cada dia parles millor el barceloni. Que ample te deus de quedar quan dius: "desenvolupar, aquesta, nosaltres, malgrat..." i tantes atres catalanaes i arcaismes i no dius desenrollar, esta, mosatros o encara.
 
N´hi ha una frase en castellà que diu:"Que buen vasallo sería si tuviera buen señor".
 
Aixo va ocorrir quan el Rey Alfonso desterra al Cid per obligarli a jurar davant del poble en Santa Gadea de Burgos, pero mante la vigencia en l´actualitat valenciana, i la frase, mantenint el mateix sentit la podriem tornar a escruire aixina:
 
"Que bon govern si tinguera bona oposicio".
 
Puix aixo, Joan Ignasi, el PP governa en majoria absoluta perque no representeu una bona oposicio, perque no teniu credibilitat valencianista, perque sou un atre partit-franquicia a les ordens de Madrit i Barcelona, i com no teniu ni mig dit de valencianitat, el PP no te mes que onejar una Senyera quan apleguen les votaes o possarse una bufanda del Valencia CF cada quatre anys i ya son lo mes valencià del món. Quina tristea l´engany al Poble Valencià.
 
Lo demes del teu discurs, terrorrific, mes catalanisme i mes poder per a les Universitats que no fan mes que catalanisme, control del mijos de comunicacio i de l´educacio dels nostres fills, has dit que recolzareu als Professors del Pais Valencià, si t´han parat atencio en Catalunya te felicitaran perque has dit lo que volien que digueres. Que recolzareu l´Euroregio, o siga la denominacio moderna del Païssos Catalans, en el cas de que aplegueu al poder en 2007.
 
No tens credibilitat ni dins ni fora del teu partit, els teus companyons t´han donat uns timits aplaudiments, perque no te creus ni tu, la teua suposta valencianitat. Roma no paga traidors, Catalunya si i molt be. Per cert, en aixo li done la rao al PP de Camps en que teniu una seu en "propietat" molt apanyà i que segur que ha costat molts dines.
 
Despres ha segut molt facil "l´interpretacio" de Serafín Castellano, (ya m´agradaria que fora Valenciano, el llinage i el seu sentiment), envalentonat, no ha tingut mes que actuar fentse la victima i dir que vostes ho fan pijor en Espanya, marejant en un ball de cifres que la majoria de la ciutadania no entenc, pero la casa dels Valencians sempre queda per agranar i la roba bruta.
 
Que ad estes altures el PP parle de que els valencians som moneda de canvi es d´un cinisme que no es pot aguantar, cinics, deu mil voltes cinics, tergiversaors, vosatros que heu venut l´identitat valenciana per a poder governar en Madrit i heu creat l´Avll catalanista.
 
De Julio de España (tambe m´agradaria que fora de Valencia, el llinage i el seu sentiment), em fa riure, per no plorar, es un personage poc democratic, per dir de forma suau lo que est home em provoca. Es passa el reglament de les Corts per a on l´esquena pert lo nom, ya m´entenen vostes, en tots els plens te canyarets en tota l´oposicio.No se perque a determinaes persones li tenen que donar tractament d´Ilustre, d´Excelentissim o Molt Honorable (sic) sense mereixer, a soles per tindre´l lligat al carrec.
 
Camps, com sempre no ha donat la cara, a deixat que el seu fidel escuder Serafin, ex de Zaplana, done la cara per ell. Paquito ha aguantat el palmito,(no es un pareat intencionat),pero estic segur que la provesso anirà per dins, o si no ¿per que vingué l´atre dia Rajoy a Valencia?, per que les enquestes cauen en picat per al PP en favor de Coalicio Valenciana i perque ¿llidera? un partit no a soles fragmentat, sino a punt d´esclatar.
 
Vergonyos, senyores i senyors , espere dins d´un any vore a Juan Garcia Sentandreu en les Corts Valencianes i al Grup Parlamentari de Coalicio Valenciana parlant clar i net, sobre tot net, perque PP i PSPV tenen molt que callar.