OPINIO

CIUTADANS DE SEGONA


José Vicente Guillot
 


En estos dies de deriva futbolera, quan et pega per fullejar els panfletos anomenats diaris de prensa, o be li dediques un ratet a sentir als sabuts de les radios, es dificil per no dir impossible, fugir a la mes que dramatica situacio de la seleccio espanyola de futbol. Despres del terratremol patit per la Bolsa de Nova York, que encara no s’ha recuperat de la ausencia del totpoderos Raul (o algo aixina te que haver passat, pel temps que li dediquen, clar), no eixim d’una quan ya estem en atra (futbolisticament parlant, no cal dir-ho).

Resulta, dia yo, que no guanyem ni un trist partit, i clar, els Alts Comissionats per a temes futboleros no tarden en llançar preguntes a l’aire en forma d’enquesta. ¿Estem dins d’una deriva irrecuperable o es lliurara el mon de la pilota canviant de patro d’este barco?, ¿deu continuar o no eixe mellat que porta el carrec de seleccionador?. I dels resultats, debatixen i debatixen.

Pero a mi es un atra l’enquesta que m’ha cridat mes l’atencio. Es tracta de l’intencio de vot de les proximes eleccions que tindran lloc en Catalunya. I no ho dic pels grans partits que seran els que al final es repartiran el pastis. No, yo ho dic per els que estan un poquet mes arrere, en concret parle del nou partit Ciutadans de Catalunya.

Les enquestes li donen poquet mes d’un 2,1 per cent dels vots. Personalment pense que sera major el vot per ad ells, pero eixe no es el tema. La questio per la que ho dic no es atra que, este partit, esta nutrit de molta gent famosa. Tenim que tindre en conter que, per eixemple, el seu cap en les llistes, es un deportiste conegut o per la gent a la que sempre entrevisten que son noms que de sobra sabem qui son.

¿Qui no coneix a Albert Boadella?¿qui no ha sentit a Arcadi Espada en la radio alguna vegada?, es mes, inclus Toni Canto dona suport ad este partit(¡¡Toni Canto¡¡, ¿pero este chicon es catala?).

Resulta que estem parlant d’un partit que es politicament correcte, per lo manco en la resta d’Espanya. Un partit que, si be no te molta implantacio fisica en Catalunya, te dret a tindre minuts de televisio, de radio, de prensa... inclus tenen dret a cadira fixa en les millor de les tertulies radiofoniques.

Cauen be. Les campanyes que inicien estan ben vistes i punt. Igual te que siguen o no correctes, igual te que les apoyem o no. Cauen be i ya esta.

Per aixo els donen cifres en les enquestes, perque cauen be.

Ara dic yo, ¿que passaria en la nostra Comunitat si es medira en el mateix raser?, vullc dir que, ¿que passaria si fora Ciutadans per Catalunya els que feren manifestacions de vora a mig millo de persones?¿que passaria si juntaren a mils de persones menjant una paella en el riu?¿que passaria si un diputat catala renunciara a la traicio del seu partit al poble que el vota i pegara una portà diguent ahi es quedeu?¿que passaria si foren els unics que presenten recursos a lleis illegals?¿que passaria si foren els unics en criticar l’injusticia de negar el castella en una part d’Espanya?

Ahi esta el fet de ser ciutadans de segon. Aci tenim gent que fa i denuncia lo que atres diuen mes al nort. La diferencia es que aci nomes falta que li pinten un rabo roig i unes dents de dimoni.

¿No sera que en atres puestos es tracta de desgastar al que te el poder i aci, a on els sobren vots per a fer i desfer, el cinisme es la bandera?

¿No sera que aci no interessa dir la veritat?.

Som ciutadans de segona, ¿quins resultats tindrien partits com Coalicio Valenciana si tingueren la mitat tan sols de tribunes mediatiques de les que conten ells? ¿tan diferent es el mensage com per a dir que uns son els heroes i els atres uns radicals?

Estic segur que els percentajes de vot per a Ciutadans seran majors, pero tambe tinc clar que el de Coalicio tambe ho sera. Ya s’encarregaran atres de fer creure que el mateix vot es el de la dignitat per a uns i el del dimoni per a atres.

El mateix cinisme que els fa dir que l’estatut catala es un dimoni i el valencia un angel en mantelles. Cinisme perque son calcats, la diferencia esta en qui els fa i en qui els maneja.
I tot aixo sense tindre “cares guapes i famoses” (en permis de la guapissima Elena M. Carpi), sense tindre microfons, ni cadira de contertuli, ni dret a enquestes, sense gastar ni una goteta de tinta de diari que no estiga pagada.

Despres son ells els que van de moderats i democrates, en la ma sempre disposta a tancar la boca del que dissentix. Aixina nos va, com en el futbol.