OPINIO

SENTANDREU: ALGUNES IMPRESSIONS DES DE LA SINCERITAT


Ferrer
 


Corria l' any 2003 quan Joan Romero anunciava a un grup de valencianistes que Joan Garcia Sentandreu volia fer un partit politic. Per a ser sincer, la meua primera impressio fon negativa; "Erem pocs i pari la burra, a dividir el vot valencianiste, etc." No obstant, en el meu foro intern savia que algo aixina era necessari ya que Unio Valenciana (UV) estava totalment venuda al Partido Popular (PP) -en aixo no ha canviat gens- i que despres de tantes traicions, desilusions i fracassos electorals potser calia començar a explorar atres punts de vista.

Despres pensi que tal volta el partit de Sentandreu podria eixercir una pressio per a reconduir a UV pel bon cami -i aixo estaria be- pero que quan ho conseguira deuria desapareixer per a integrar-se en UV. En febrer de 2004 es feu la presentacio en la seu del GAV. Ani per simple curiositat i me n' ani encorajat d' alli. Joan García volia fer una coalicio de dos partits, un regionaliste de dretes encapsalat per ell i atre nacionaliste d' esquerres dirigit per Chimo Lanuza. L' idea era brillant pero Chimo, cremat de la politica, no se sumà al carro.

Al principi CV no m' acabava de convencer. Li deia a Romero: "Joan, en CV li pegueu molta canya als rojos pero teniu la ma massa blaneta en el PP i eixos son molt pijors que els socialistes". Quan a finals de 2005 el diputat Francesc Xavier Tomas Puchol dixava el PP fart de corrupcio i ingresava en CV li vaig dir: "Retire lo dit anteriorment. Aixina m' agrada, que li pegueu hosties a PP i PSOE per igual". Sentandreu ha demostrat tindre unes dots per a la politica i per a convocar actes i manifestacions que han fet que el veja en molt bons ulls.

Hi ha qui acusa a Sentandreu de tindre un passat politic turbi. Pero lo cert es que cap dels qui argumenta aço critíca a Cipria Ciscar, Ferran Giner o Manuel Fraga. Hi ha qui acusa a Sentandreu de ser regionaliste. Pero la realitat es que el debat de si Valencia es una nacio o regio resulta esteril puix la pura veritat es que no som ni una cosa ni l' atra; som una colonia (dels catalans). Hi ha qui acusa a Joan García de ser de dreta pero poc importa aço ara puix no mos juguem ser dretans o esquerrans; mos juguem ser valencians o catalans del Sur.

Diuen que rectificar es de savis. I llunt de la cabuderia d' atres politics, Joan García ha comes erros que ha sabut solventar sobre la marcha. I aixo el fa gran. La meua valoracio particular de Sentandreu ha creixcut dia a dia i crec sincerament que hui per hui CV es el vot util per a salvar la Llengua Valenciana. Ell te diners i podria viure una vida comoda sense ficar-se en estos mals de cap i no obstant lluita per la seua patria. Ara lo que hem de fer es ajudar-lo lo maxim entre tots per a que esta embarcacio valencianista puga arribar a bon port.

Joan Garcia s' ha clavat en politica sense vocacio nata. I ho ha fet per la mateixa rao per la que ho fan tots els homens honrats: perque la politica es massa important com per a dixar-la nomes en mans dels politics. Si Joan haguera vullgut vendre's als peperos ya ho haguera fet fa anys. CV està
plena de gent honesta que fugi de UV farta de que es venguera als peperos
per un plat de lentilles. Sentandreu a banda de valencianiste es un home
honrat i coherent, i aixo es algo tan dificil de trobar en politica que sols
per aço ya es mereix el nostre vot.

Sentandreu s' escriu en S de Superman. Joan es un autentic superheroe que està fent una tasca colosal. No sols ha resucitat al valencianisme de les seues cendres sino que a mes ho ha fet quan tot ho te en contra. El silenci mediatic, els insults facils i injustificats, la por de la dreta i de l' esquerra... Sentandreu està bregant contra vent i marea, i en esta autentica lluita contra els elements que està duent a terme per a salvar la nostra patria del cancer catalaniste, l' hem d' ajudar tots. En les eleccions de 2007... Coalicio es la solucio! Sentandreu, avant