OPINIO

NACIO CULTURAL CATALANA; NACIO D' EXPOLIADORS I LLADRES DE CULTURA.


Ferrer
 


" Son els catalans el lladre de tres mans".
Francisco Quevedo.

¿S' imagina per un moment que des d' un periodic espanyol d' ideologia conservadora es repetira per activa i per pasiva que el colombia Gabriel García Márquez, premi Nobel de lliteratura, es un escritor espanyol i que perteneix a la nacio cultural espanyola? La progressia ficaria el crit en el cel. Imperialisme, neocolonialisme espanyol, fascisme, consideren espanyols als colombians per a lo que volen pero per a lo que no volen no, etc. Lo sorprenent es que esta gent que s' escarotaria per una cosa aixina es la mateixa que despres diu que Ausias March fon un poeta catala naixcut a Gandia (en una epoca en la que Catalunya encara no existia, per a mes inri). Els catalans careixen de cultura propia destacable i per aixo volen apropiar-se de la cultura dels pobles veïns. Per lo que consideren a Joanot Martorell o Ramon Llull autors "catalans" quan en realitat no ho foren mai.

Esta "nacio cultural catalana" es compon de corsaris i filibusters que es dediquen a apoderar-se de la cultura d' atres pobles i despres dir que es seua. La seua excusa es que valencians i balears parlem catala (cosa que es falsa). Tot aço partix d' una premisa equivocada del nacionalisme: identificar llengua en cultura. I aixo es del tot fals perque la llengua es una part de la cultura pero mai al reves. Hi ha moltes expressions culturals a on el paper de l' idioma es irrelevant: pintura, escultura, arquitectura, musica, gastronomia, festes populars, etc. ¿Quina importancia te l' idioma en un quadro de Joaquim Sorolla, en la tomatina de Bunyol o en la Catedral de Palma de Mallorca? Cap. No obstant ho cataloguen com cultura "catalana". Ha quedat demostrat per tant, que la llengua no es igual a cultura sino unicament una part mes de la mateixa com be puga ser-ho qualsevol atra.

Com a extensio de tot lo anterior, el fet de que dos pobles compartixquen idioma no significa necesariament que tinguen la mateixa cultura. I si no, que li diguen als irlandesos, que tantissim han sofrit per a independisar-se d' Anglaterra, que els seu millor escritor -James Joyce- perteneix a la "nacio cultural anglesa". Que li diguen als veneçolans que els seus millors artistes son en realitat colombians (quan Colombia i Veneçuela no es poden ni vore). En fi, que els valencians no sols tenim una llengua distinta de la catalana sino que encara que parlarem la mateixa llengua, aixina i tot seguiriem tenint una cultura propia i diferenciada de la catalana. I si els catalans persistixen en identificar llengua i cultura segur que no tindran cap inconvienient en considerar a Josep Pla o Salvador Dali com a part de la "nacio cultural andorrana". Aposte a que l' idea els entusiasma molt.