OPINIO

¿CONGRES?¡AY!


Joan Lluis Musoles - Coalicio Valenciana Burriana
 

En els proxims dies de Novembre, se te que “celebrar” (que paradojic es gastar este terme per a defirnir-ho) el centenari del I Congres de la Llengua catalana (1906),organissat per l’ Institut de Estudis Catalans, no se qui mes, i no m’importa, i com no, tot baix el beneplacit del Ajuntament de Castello…Com no podria ser d’un atra manera…Per aixo els paguem,per a que defenguen la llengua catalana, mentres la valenciana malviu ¡home! Els favors politics hi ha que pagar-los.

Cent anys i pareix que siga ahir. Cent anys del intent de suplantacio d’una llengua per un atra, per que realment, no s’olviden vostes, que els que parlem malament som vostes i yo, per supost, este grupuscul de pseudocientifics no pot estar equivocat. Som vostes i yo els irracionals, els que no podem compendre que el nostre objetiu en esta vida es pertanyer a un “ent espiritual superior “ com es la llengua catalana.

M’agradaria vore en tan magna celebracio, als senyors Fabra (als dos), a la senyoreta Figueres, al senyor Palomero…Tots junts en armonia i brindan en un bon cava catala, com no podria ser d’un atra manera, i despres, vore-los d’açi cinc mesos quan vinguen a demanar-me el vot”per que ells son els unics que garantissen l’independencia del valencia”(¿no,Sr. Gonzalez Pons?) o seguir mantenint en els meus diners, en els que me “arranquen” a base de impostos, la gran farsa : l’Academia Valenciana de la Llengua…el niu de vibores mes car del mon… Mai defendre una llengua en la que no creuen els que estan dins nos ha eixit tan cara, ni tan inutil. Ara, si que ha servit per posar d’acort a les dos tendencies, que es cara e inutil ¡com per a que ara vaja Camps i es gaste un grapats de millons fent una seu nova! Ya que no aprofiten per a res, que vajen d’estrena…. Senyor,senyor,que bonico te que ser jugar en els diners dels demes…
Pero no mos apartem del tema, per ad esta gent totes les senyes que confirmen, ratifiquen i exalten l’existencia de la Llengua Valenciana, no valen per a res, el sentiment d’un poble que casi el 80% sent la Llengua com lo que es, una senya d’identitat e independencia respecte atres pobles i propia, tampoc val per a res, els val mes el seu egocentrisme i el saber-se el centre de tot lo mon, que els sentiments d’un poble….

¿Qué podem fer els valencians de Castello davant els atacs d’estos energumens? Molt facil , o al manco es lo que vaig a fer yo, obrir una botelleta de vi (valencia ,per supost) , agarrar la ultima revista de la Cardona Vives (RENOU ) que m’ha arribat ,posar-me les ulleres i lliggir,lligir en valencià ,i fruir de la meua llengua,el valencià ,clar , i esta gent pot seguir gastanse els meus dines en coses que no me representen ni me representaran ,lo que tenen que anar en conter es de no acabase els dines, puix a lo pijor el poble reaccionem i escomençem a demanar a estos despilfarradors conters clars…A partir de ahí, com si tame els chinos volen fer el congres de la seua Llengua en Castello , ho compendria ,es millor terra esta que atra per a fer un congres…