OPINIO

EL MAL ESTA DINS


Josep Vicent Guillot i Bueno
 

Llegiem esta semana en les pagines del magnific “Valencia Hui”, la gran cantitat de diners que nos apleguen des de terres mes nortenyes per llevar-nos la nostra dolça Llengua Valenciana (i la nostra historia, per supost) a canvi d’un infecte dialecte que no es reconegut per ningu en lo carrer a excepcio feta dels “coents” dels que parlava, tambe en este diari, el mestre Voro Lopez. Esta clar que eixes “inversions culturals” son vitals per ad ells, pero tindriem que mirar-nos un poquet mes el nostre melic, per a comprovar que el mal esta dins del nostre Regne.

Repassant documents de mestres valencianistes, com Garcia Moya, Diego Igual, Mē Teresa Puerto, Ubieto, Santonja, Valor Roma, Joan Costa i atres tants, sempre coincidixen en una serie de factors que fan d’estos diners, una bona inversio per a la seua causa.
 
Partim sempre del nivell cultural dels seus destinataris, ya que solen ser campanyes per a gent del carrer, que li fan mes cas a la Ana Rosa de tanda que a una mestra com MĒ Teresa Puerto Ferre.

Fonamenten les seues tesis desnaturalissant les propies autoctones que tenen l’historia com a principal alliat, es a dir, deuen crear una Academia suposta defensora de la nostra Llengua (encara que no diguen quina es), argumenten que servira “per a solucionar el problema politic” (¿?) a canvi de la mort lenta d’entitats com Lo Rat Penat o la RACV.

Donen mes valor a l’Institut d’Estudis Catalans, que curiosament si que tingue un naiximent politic a principis del segle passat, o a les normes del 32 en la seua versio “evolucionada” que curiosament son les catalanes, i no les originals mes fidels a la nostra Llengua o les normes d’El Puig.
 
Pero els mijos de comunicacio son vitals. Ells ho saben fa molt de temps, per aixo ficaren els repetidors de TV3 que encara patim. ¿Es aixo tambe culpa d’ells o dels nostres governants que miren cap a un atre costat?, ¿es culpa d’ells que un bon valencià no puga sentir la seua televisio, la que paga, sense donar-li oixos per lo que sent?, pel ferro que es clava directe en el seu cor. ¿Es culpa d’ells que els nostres estudiants no coneguen editorials com Oronella, Del Senia al Segura.. o publicacions com Lletraferit, Revers...?,¿qui es responsable de canviar la toponimia dels nostres pobles?, de Chilches, Alboraya, Elig, Valéncia, Albuixech, Moncada, Lluchent.. i atres tants.

¿Qui es el que no diu ni “mu” davant de les agressions a valencianistes en la nostra contaminada Universitat?,¿qui demonissa el valencianisme tachant-lo d’ultra?, ¿son tambe uns incultes i uns ultres els jovens valencianistes com els de valenciafreedom que, sense apenes mijos ni diners, fan sentir la seua veu en defensa de lo nostre?, ¿qui ajuda a la Cardona i Vives?, ¿es de llei que associacions valencianistes com el GAV tinguen que llevar el lletrero cada dia de la seua seu per a no ser victimes d’agressions mentres atres fiquen banderes ofenssives contra tot bon valencià sense por a l’atac?. El mal esta dins i desde dins es te que combatre..