OPINIO

FIMEL 2006 ¿plural?


GAV
 


Els mateixos que aniran i que van tots els 9 d´Octubre i 25 d´Abril per
la vesprada a manifestar-se a favor dels “Països Catalans”, els mateixos
que reneguen de tot lo nostre, de tot lo valencià, que diuen que parlem
català, els que no volen a nostra Real Senyera catalogant la part blava i
coronada com un drap afegit, els que exalten per mig de vixques a “Terra
Lliure”, els del “correllengua” ¿quina llengua? la valenciana no, els que
se senten com a catalans del sur, els que nos nomenen “Pais Valencià” sent
pijorativa esta denominacio.

¿Son els mateixos que nos han denegat participar en la fira d´enguany fent
valencianisme de l’autentic i no del subproducte del català que nos torra
dia a dia en TV, radio, diaris, politica, “cultura” i com no en les
escoles i universitats de tot lo Regne de Valencia?.

Molts, a l’igual que nosatros en el GAV (Grup d´Accio Valencianista)
tindran molt clara la resposta.

Nos asseguraren que tenien stand disponible per a nosatros, pero a les
poques hores i una vegada donada la documentacio ya no era aixina, a
partir d´eixe moment, tot han segut llargues en lloc d´explicacions.
Segurament diran que fem politica, pero lo que fem es defendre i promoure
lo valencià i aixo no es politica, es patriotisme.

La llibertat d´expressio ha segut despreciada i vetada pel Molt
Catalaniste Alcalde, el ¿senyor? Ahuir al front de la Regidoria de Foment
Economic de Meliana.

I volem dir-los una cosa mes, en esta terra la paraula de les persones es
molt important o ho era, i una persona sense paraula, ni estava ben vista,
ni era de fiar, ni valia per a res.

Desperta Ferro, desperta poble valencià