OPINIO
 
 
PER A QUAN UN TURISME DE SOL I PLAJA SOSTENIBLE?
 
Ferrer
 
Que el turisme es la principal font de riquea de la nostra nacio no ho
discutix ningu. Que els antiprogressistes de l' esquerra i els ecologistes
volen destruir-lo no es tampoc cap secret. Ad ells els molesta que en
Valencia s' haja creat un gran imperi turistic que done treball al poble.
Estan empenyats en exterminar el turisme de sol i plaja, potser perque el
seu model de progressisme es el d' eixos extremenys o turolencs que nomes
naixer ya ho fan en la maleta baix del braç. No s' enten d' atra forma que
reneguen d' un negoci que dona treball a tanta gent.

Yo mai defendré que es creme un bosc per a construir chalets. Mai. Ara be,
no entenc quin es el problema perque en una terra erma i baldia a on no hi
ha arbres i que no aprofita per a res es construixca un hotel o un camp de
golf. Els pseudoprogressistes continuament parlen de "desenrroll
sostenible", de que el turisme de sol i plaja està sobresaturat, etc, etc.
Que havent ciutats de 10 millons d' habitants com Nova York, mos queixem de
que el model de Benidorm resulta insostenible perque tinga 100.000 habitants
en estiu es per a morir-se de risa.

Es cert que el turisme de sol i plaja patix problemes en Valencia. I que es
un model que pot ser insostenible en un futur. Ara be, la solucio no passa
per dinamitar el turisme de costa, ni tampoc per impedir que es facen hotels
que generen puestos de treball i milloren l' oferta i la competencia, o per
boicotejar els camps de golf, que, contra lo que molts es pensen, consumixen
relativament poca aigua i resulten increïblement productius. La solucio
passa per millorar els servicis paulatinament per a adequar-los a les
necessitats d' una poblacio que creix.

La solucio passa per: 1) Construir aparcaments publics, per a que aparcar no
siga una odisea. 2) Millorar els accesos de les localitats costaneres, que
es lo que es fa en una ciutat que creix per a evitar atascs, accidents de
transit i embotellaments. 3) Garantisar el suministre d' aigua, puix la
solucio no es dixar de duchar-se sino que l' aigua que es pert en la mar l'
aprofiten les persones. 4) Garantisar el suministre de la llum, invertint en
energia solar, puix la solucio no es apagar el ventilador sino que les
companyies electriques facen lo que cal fer.