OPINIO

FORMES DE FER EL RIDICUL


Josep Vicent Guillot Bueno
 


Molts han sigut els articuls escrits durant estos dies al voltant de la visita de Sa Santitat el Papa al Cap i Casal. Es parlava de lo bonica que anava a estar la ciutat, de la molta gent que nos visitaria, de la repercusio en tot lo mon, dels beneficis (i dels llogics inconvenients) de rebre a tanta gent, etc. Pero com no sempre plou a gust de tots encara que estigam de sequera, un minuscul i reduit grup d´inconformistes s´han fet de notar penjant dels balcons i finestres unes banderoles de dubtos trellat escrites en infecte dialecte barceloni (en erros tambe, ya que seguint la seua llogica panca, deurien haver ficat jo no t´espero, pronunciant la o en u, clar).

Qui no te la rao de la seua part te que ajudar-se de l´insult, i aixina ho han fet atra volta. Aprofitant la repercusio de l´acte formen plataformes, descalifiquen a qui disentix del pensament unic, unixen esforços en mires a objectius que res tenen que vore en la fe.

I es que la cultura ateo-pancatalanista troba relacions inexistents dins de camps tan diferenciats com fe i politica. Es mes progre qui mes critica a l´iglesia, qui millor seguix les normes de Castello i no les d´El Puig, qui porta una marfega i no la Real Senyera, qui acodix al correllengua i no a la Festa de la Valencianitat, etc..

Tan catolic pot ser un catalaniste com un valencianiste, un home de dretes o d´esquerres, un blanc com un negre. Tot cap pero sense oblidar el respecte. I els de la famosa pancarta emulant a la senyal de trafic, el respecte ni el coneixen ni l´esperen.

Pero la idea no es roin, podriem aprofitar la bandereta de marres, cada mes d´abril per a rebre els autocars provinents de terres del Nort, nostra cultura de Llengua centenaria nos permetria ficar un “Yo no vos espere”, adornat en una barretina roja dins d´una senyal tambe de trafic en lloc d´una mitra, pero esta volta la senyal seria de prohibit. I les podriem penjar de balcons, ponts, iglesies, coleges, faroles…..

Tambe la podriem haver portat el passat 6 de juliol a Gandia, apoyant la mocio de Gival en contra del Correllengua. Es curios, en lo listos que son, i que no gasten les seues forçes en defendre la seua dolça Llengua Valenciana en lloc d´insultar a un home de pau com es el Papa.

¿Voriem els mateixos lletreros si haguera sigut la visita d´un cap musulma, budista, judeu…?. No obririen la boca al igual que no se´ls sent quant els campus de les universitats valencianes son lloc d´acollida de concerts catalanistes.

Segurament pensaran estos tolerants que qui subscriu es de misa diaria, res mes llunt de la realitat. Respecte a qui si que ho es com m´agrada a mi que me respecten. I per supost, yo no els insultare ni penjare pancartes fent el ridicul, (ridicle segons el seu normalitzat imagine).
Santitat vinga quan vullga, en Valencia ningu es foraster