OPINIO

¿ PER A QUAN LA REVITALISACIO DEL FERROCARRIL VALENCIÀ?


Ferrer
 


Un dels problemes mes dramatics que te la nostra nacio es l' abandonament progressiu del ferrocarril. En una era d' embotellaments, accidents de transit i preus dels carburants pels nuvols, els distints governs han optat per abandonar a la seua sort al tren, en el que ya apenes s' efectuen inversions, i centrar-se en el transport privat. El tren es rapit, comodo i net perque no poluciona. Lo ideal es que siga public i de calitat pero tenint en conter que l' Estat no te diners per a invertir potser ha arribat l' hora de la privatisacio per a infundir-li vida de nou.


En els Estats Units s' està duguent a terme una curiosa iniciativa. Hi ha una serie d' empreses que estan comprant el ferrocarril a l' Estat. Es tracta de poderoses factories que estan interessades en millorar el transport de les seues manufactures (automovils, maquinaria...) i que actualment depenen excesivament de trailers i carretera. Les empreses es comprometen a tres coses.
1) Garantisar el transport de passagers.
2) Fer les inversions que calguen en este sentit.
3) Obrir uns nous corredors exclusivament per a
mercaderies. Aço ultim es lo realment bo.

Les ventages son clares:
1) S' aporten les inversions que un Estat superendeutat no pot realisar.
2) El transport de mercaderies dixa d' estar supeditat al de passagers.
3) Front a l' unica eixida de trailers i carretera estaria el tren.
4) L' Estat ingresa diners per la privatisacio.
5) Els impostos dels ciutadans que es dediquen a mantindre el tren, es poden dedicar a la Sanitat o l' Educacio.
6) Al ser un servici privat, el numero de folgues disminuix i el servici al client millora. Estes mides milloren la competitivitat i faciliten l' exportacio de molts productes fora.

No estaria gens malament una solucio aixina per a Valencia. Es podria crear un conglomerat d' empreses fortes al que li interessara directament obrir corredors de mercaderies. A mes, aixina podriem tindre inversions com el Parc Central, mes trens de rodalies, millorar els controls de seguretat iacabar en els trams de via unica o vertebrar la nostra nacio en una via per a mercaderies i atra per a passagers que l' atravessara de Nort a Sur. Esta opcio es l' unica alternativa valida a un ferrocarril public carent d' inversions que cada dia mes es mor d' oix.