OPINIO

 

REPLICA A L' ARTICUL D' OPINIO DE JAUME DE LA SERRA
AL VOLTANT DELS PREMIS ''PALMES DORADES'
EN EL TITUL 'ELS PREMIS VALENCIANISTES NO ES DONEN A CATALANIS
TES"
 
Josep Esteve Rico Sogorb
 

LES PALMES DORADES NO SON CATALANISTES
 
De punyalada trapera qualifique l' articul d' opinio que un atre ilicità baix seudonim -Jaume de la Serra- ha escrit criticant els premis 'Palmes Dorades' que l'entitat que tinc l' honor de presidir, el Grup Cultural Ilicità 'Tonico Sansano', ha concedit a dos valencianistes d' indubtable valenciania i al poble ilicità per l' amor cap a la Dama i per extensio a l' Ajuntament ilicità (que no directament a l' equip de govern socialista). I dic punyalada trapera perque s' amaga en un seudonim quan atres escrivim donant la cara i els seus arguments no s' ajusten a la veritat de la llinea ni de la mentalitat de la nostra entitat , per lo que me sorpren que se pose en dubte la nostra valencianitat. I es mes, este tipo d' articuls donen a la ciutadania una image de divisio i enfrontament del valencianisme o de desvertebracio territorial que nos fa mal i que en lloc de publicar-se en els mijos (en alguns en concret) deuria de debatre's a nivell intern. Els draps bruts en casa. Em dol -com a Cesar quan Bruto el traicionà- que el mig que ha publicat esta critica als nostres premis, precisament estiga en possessio del nostre guardo.
 
Hi ha un sector del valencianisme, el mes regionalista, que seguix sense entendre res de res de l' idiosincrasia surenya. Certa entitat i el propi Jaume de la Serra no han compres o no volen comprendre el per que se li dona prioritariament (en primer orde està escrit) el premi al poble ilicità i en segon lloc a l' ajuntament, ajuntament que formen i som tots els ilicitans (no a l' equip de govern, no al psoe ni a cap partit) com a orgue que representa la soberania popular local i a orgue de gestio...una gestio sobre l'estancia de la dama que ha segut un exit a pesar dels pesars. I dic que seguixen sense entendre o sense voler entendre certa entitat i gran part del sector valencianiste al que esta representa, perque esta situacio no es nova. Passava abans en epoca de l' anterior president, el Sr. Marin i seguix passant ara. Des de fa molts anys venen criticant a algun dels nostres premiats i no es la primera volta que han denegat assistir a l' entrega dels nostres premis. U dels guardons (que es local o ilicità), motiu de critica, no  es concedix al valencianisme del poble ilicità ni de l'ajuntament sino a l' ILICITANISME, i aço si que ho han demostrat el poble i l' ajuntament ilicitans. Teniu que saber que la PALMA DORADA LOCAL NO ES AL VALENCIANISME DEL POBLE ILICITA NI DE L' AJUNTAMENT (perque no el tenen ni ho son de forma generica ni clara) sino al seu ILICITANISME.  Esta formula no es nova. Ya se va fer quan el Patronat Historic Artistic Cultural d' Elig (Phace) ostentà provissionalment la titularitat dels premis 'Palmes Dorades' i donà el guardo al POBLE VALENCIÀ i per afegit a les Corts Valencianes (orgue representatiu dels valencians en el que residix la seua soberania popular) i que indirectament va arreplegar el seu president llavors Hector Villalba elegit per al carrec a traves del partit UV. Puix lo mateix o paregut a nivell local enguany. Si llavors cap valencianiste criticà i entengue la mentalitat del premi, ara tambe deuria entendre's.
 
Volem aclarir als que nos critiquen que mai se nos ha donat  per part de l' ajuntament cap subvencio ni ajuda ni res de res.  I enguany no esperem res a pesar de premiar indirectament a l' ajuntament. Ni se nos ha promes res.  Lo que volem en este premi de caracter i idea locals es reconeixer que, l' estancia de la dama i el seu lloc han segut un exit gracies al clam del poble i a la bona gestio municipal. Tot lo demes respecte a que la politica llinguistica de l' equip de govern municipal ilicità es catalanista, es cert; pero en el cas de l' estancia i exposicio de la dama la catalanisacio ha segut minima encara que inevitable. Tant com ho es per desgracia, la llinea de la Generalitat en mans del PP i que mante l' AVLL. Pijor encara.  No combreguem en la llinea llinguistica de l' equip de govern municipal ilicità i este ho sap pero nos respecta, acepta i tolera sense marginar-nos ni obligar-nos a catalanisar-nos. Pero mes, no podem fer. No podem apostolisar als que manen per a convertir-los en valencianistes i per a que escriguen en les normes d' El Puig.
 
En quant a la reivindicacio de la dama, puc entendre que des del sector mes regionaliste en el cap i casal  es vegen les coses aixina, pero aci en el sur es veuen d' atra forma: es mentira que l ' ajuntament i l' equip de govern no hagen reivindicat la dama.  L' ajuntament ilicità, com a corporacio formada per 3 partits, ha reivindicat de totes les formes (suaument i fermament) des de fa anys, l' estancia de la Dama inclus definitiva. Es el propi  PP local el que no ha fet res de res de res a nivell local sobre la Dama i es tan catalaniste (escriu en la forma de l' avll) com el PSOE. Atra cosa son les maneres de la politica que aconsellaven diplomacia.
 
Ya no tenim valencianistes  al cent per cent aci baix en el sur i està tot contaminat de catalanisacio. El premi 'Palma Dorada Local' no es un premi cultural-identitari-llinguistic sino social solament. L' any passat se li donà a una persona que no es valencianiste ni valencià sino castellà pero molt ilicità, Pedro Tenza, i se li donà el premi per fer coses pel poble, pel seu ilicitanisme al front de les festes, de la Semana Santa, etc... tan greu deuria de ser premiar a algu (persona o entitat) meninfot/passota o castellaniste com catalaniste.  Em sap molt mal que com sempre des de fa anys, certa entitat i cert sector valencianiste mantinguen en  nosatros una postura critica, no apanyant-los cap premiat, quan ne son tres: dos per Valencia i u per Elig. Dos valencianistes i un ilicitaniste. Des de sempre se nos ha estat criticant a algu dels tres premiats quan es molt dificil contentar de forma global i que agraden els tres a tot el valencianisme i hem tengut que aguantar-nos.
 
Que certa entitat nos diga que no assistirà a l' entrega de premis creguent que se donen a catalanisme en alusio a l' ajuntament, es de respectar pero no ho compartim. Nosatros mai hem fet cap critica en public, mai hem criticat en prensa publicament la decisio de les demes entitats de premiar a qui vullguen ni ho farem mai; nos hem adherit a molts actes encara que algun aspecte no nos agradara fent de tripes cor pel be del valencianisme i per no polemisar; si no nos ha agradat algun premiat no hem dit ni pio i si hem pogut anar i estar ho hem fet.  Nos agradaria que Elig fora com el cap i casal, que el reduït valencianisme ilicità fora com el fort valencianisme del cap i casal pero no es possible. No dic estes coses per a justificar-nos res ni per a que canvien de postura aquells que nos critiquen sino per a aclarir acusacions velades o sospites que se'ls passa pel cap. Si a la nostra entitat un atra nos convida a assistir als seus premis i no nos agrada algu dels premiats pero els atres si, el Grup Cultural Illicità si que aniria a pesar d' aço.
 
El nostre acte te dos parts, la local i la regional:  la ilicitana (que pot o ser o no valencianista, i lo llogic es que no ho siga, sino que siga ilicitana, i l' ilicitanisme pot ser en castellà, en valencià o en llengues dels immigrants per que no)  i la part regional o valenciana que si que es netament valenciana i valencianista on es premia a persones i entitats valencianistes i no catalanistes ni castellanistes. Si yo fora de l' entitat que nos ha criticat, aniria a les 'Palmes Dorades', pero quan li toque pujar a l' Ajuntament a rebre el premi, en tot de respecte m'en eixiria afora silenciosament i si estaria davant quan els premiats valencianistes. Pero no anar perque u dels guardonats no agrada, seria rebujar, marginar i discriminar als atres premiats que si son del aceptats majoritariament. La diferencia es que, per als habitants del cap i casal lo local coincidix en lo regional puix es lo mateix, valencià lo local i valencià lo regional. Pero aci en el sur no... perque es pot ser molt ilicità/ilicitaniste i gens o res valencià/valencianiste. Es pot ser molt ilicità (parlant en castellà, en valencià, en català o en atre idioma) i no ser res valencianiste. Eixa es la nostra desgracia i per aixo no podem funcionar ni premiar igual que fan certes entitats del cap i casal ahi en Valencia Ciutat. En el sur procurem equilibrar abdos conceptes: ilicitania i valenciania. Nosatros els ilicitans valencianistes vos entenem i sabem lo que sentiu.  Si yo fora del cap i casal pensaria, si no igual, paregut. Pero ¿i al reves? Lo que demanem es que vos poseu en la pell nostra i que sigau oberts de cap per a entendre-nos als ilicitans valencianistes culturals que no som mes que un grapat que es pot contar en els dits de les dos mans i que caminem cap a l' extincio com els quatre pells roges de 'El ultimo mohicano'.