OPINIO

 

QUI MES ME VOL, MES ME FA PLORAR
 
Josep E. Rico Sogorb
 


 
Necessite que tot lo mon sapia, respecte a l’ acusacio sobre que he canviat  ‘elig’ per ‘elx’, que yo no he decidit mai, mai, canviar el nom de la ciutat, seguixc utilisant ‘Elig’ i està en el nom de l' entitat que presidixc, en els seus estatuts i ho puc demostrar, qui vullga vore'ls que m’ ho diga…
 
Se m’acusa de posar ‘elx’ en escrits. Si er escrits s' entenen els meus articuls en algun mig de comunicacio com 'valéncia hui' (per este motiu, una persona de Coalicio Valenciana m' ho preguntà i yo li vaig respondre que yo enviava els articuls a este diari sense accentuar i ficant 'elig' i que el diari me'l canviava posant en la firma 'escritor i periodiste, elx)...) ...repetixc si es per aixo, no tinc culpa, sino es cosa del diari que aplica la llegalitat i oficialitat (es oficial 'elx' encara que no m' agrada) , pero clar, si lleggiu algo meu i fica 'elx' sense saber el fondo de la qüestio, sense saber la veritat i sense preguntar primer en lloc de callar, aguantar i despres aprofitar per a atacar-me en l' escusa d' una critica a un premi local (que torne a dir que no se dona per valencianisme sino per loclaisme, per  ilicitanisme...perque els premis valencianistes son atres dos que se donen a juli moreno i llucia gonzalez), puix es normal que penseu que he canviat elig per elx perque me donen subvencions... mentira, ¡¡ni una almoina!! es mes, he pogut tirar avant gracies a les ajudes privades de valencianistes, gracies a estes ajudes se farà l'acte de les palmes i no per cap subvencio municipal perque fa 4 anys que no demanem i la ultima , que se demanà en temps de l'anterior president (mes del vostre agrat que yo...) va ser congelada per falta de pressupost en la regidoria...(¡¡?¿)
 
Pregunteu-li per favor a eixe diari i sabreu que no he canviat cap nom i que eixe ‘elx’ que ix el fica el diari i no yo.
 
Si no me deixen usar 'elig' , preferixc utilisar ‘Elche’ o no posar res, pero no pose 'elx', o ficar 'ilicità' o ‘ciutat de les palmeres’, ‘el sur’, etc..formules per a dir lo mateix pero sense accedir a les pretensions catalanistes
 
 Es absolutament fals acusar-me de no defendre lo nostre en el programa de la Cope. Vaig defendre la indepedencia i diferenciacio entre valencià i catala utilisant una cita del Pare Fullana en els dos minuts de temps que Cesar Vidal me deixà. Vaig defendre en atra curta intervencio que Cesar Vidal me donà, l'existencia del mossarap anterior a la venguda de Jaume I. Aixo es pot escoltar perfectament en els archius audio de la Cope; la majoria del valencianisme alli present ho sap...i se me felicità encara que reconeixc que els nervis me feren fallar un poc i tal volta me deixi coses en el tinter. Se me pot atribuir que me quedara curt, que me faltà temps (Cesar Vidal anava rapit i no volia debatre al saber a ultima hora que Francesc Camps no anava, si este haguera anat, haguera hagut debat i yo haguera participat mes, mes clar i mes extens, pero no donà temps a mes) pero no que no defenguera la llengua valenciana.
 
No he decidit donar cap pas a cap puesto perque oportunitats n’he tengut i no les he realisat, a mi no m' ha donat cap subvencio cap departament catalaniste de l' ajuntament ilicità, es mes, vos equivoqueu, els unics diners son de les qüotes i aportacions privades de valencianistes (alguns inclus, socis del gav i de CV) . Puc dir lo contrari, i si cal, puc enviar-vos un extracte del conte bancari i voreu que es mentira de lo que se m’ acusa i se nos acusa, pero qui ha escrit esta carta, un tal Vicent T. mentix i dona  mostra d' odi i furia cap a la meua persona, de desconeiximent i d' ignorancia, de deixar-se arrastrar per les impressions en lloc de contrastar les informacions sobre mi.
 
El problema del catalanisme de l’ ajuntament ilicità (similar al de molts atres ajuntaments valencians) no es de l' ajuntament sancer, sino d’un departament concret, el que fa catalanisme. Un eixemple son les varies voltes que la nostra entitat ha criticat en prensa ilicitana els recitals de Lluis Llach i les voltes que hem denegat i rebujat invitacions per a assistir a estos recitals. Pero clar, aixo no se sap ni es veu ni es vol vore.
 
El text de l’ exposicio de la Dama en el Mahe va ser criticat en prensa local per la nostra entitat junt a atra critica sobre el tamany que feya que les persones en dificultat visual no pugueren llegir be i tambe en una critica perque els sorts tampoc podien enterar-se, i els rotuls s' han subsanat, tart pero s' ha fet i s' ha suavisat la normativa (no es suficient, ho se)
 
El premi local per ilicitanisme se li dona al poble ilicità pel seu ilicitanisme no per valencianisme, pel seu anhel i reivindicacio sobre el bust i l' ajuntament o algun representant del poble arreplegarà el premi PERO NO S' HA VOLGUT donar AL MAHE entre atres coses perque este estava catalanisat, i la culpa del text catalanisat es com a autoria, d' una empresa d' image i comunicacio encarregada de gestionar el museu que es la que el va rotular.
 
Qui m’ ha escrit la ultimna carta diu que s’ ha quedat curt. ¿Curt? ¡Sera possible! ¿Qui es Vicent T, que tant mal li faig?
 
Torne a repetir que el premi es per al poble ilicità i que l' ajuntament o algu d' ell arreplegarà el premi, premi per ilicitanisme i no per valencianisme, per a que ho entengau , el poble ilicità en general no es valencianiste i no es sent valencià genericament, el poble ilicità i el seu ajuntament JUGUEN EN ATRA CATEGORIA, la categoria local, per aixo rebran el premi local, la palma dorada local, per ilicitania PERQUE PER VALENCIANISME ES ¡¡¡IMPOSSIBLE!! NO SE LA MEREIXEN!!!!! NO confongau la modalitat del premi,no confongau...
 
Me pareix be i respecte que penseu que es un erro tal designacio pero que poseu en dubte la nostra i la meua valenciania, que me dirigiu paraules fortes  i majors sense cap respecte (quan yo per respecte en la meua carta no nomenava el nom de l' entitat vostra ni del primer que me criticà, un bon detall que demostra la meua honradea i qualitat humana ¿no?) aixo no me pareix be, que vos deixeu llevar per les apariencies des de la lluntania, que m' acuseu de tantes mentires.,aixo no
 
Mireu, tenia pensat fer un acte de desagravi i d' aclariment el dia de l'acte al marge de si algu de vosatres del gav estiga o no) pensava i ya ho tenia decidit fa dies, despres de donar el premi, pujar a l'escenari i dir unes paraules sobre el perque del premi local, reconeixent la bona gestio de la dama, pero seguidament criticar lo negatiu (catalanisacio) i traure de baix de la manega una TABALA (premi negatiu o anti-premi) i donar-li-lo tambe al propi premiat local, una de cal per la gestio de la dama i una d' arena per la seua catalanitat.
 
Pero, despres de lo llegit en esta carta, despres de lo fort que m' haveu atacat pense ara que no servirà per a res aixina que no fare res, i gracies per tot lo que se m' ha dit i com se m' ha dit
 
En la vida he dubtat de la valenciania del Gav ni de la seua gent i sempre nos hem i m' he adherit a moltes de les coses vostres com els premis llealtat, pero ara, despres de tot lo vist, lleggit i oit (encara que rectifique, perque ya està concedit per un  jurat de membres directius i yo soc u mes i no tinc poder de derogacio) i despres del disgust tan gran que acabe de prendre (es tan fort que trague en dificultat, tinc taquicardia i afonia); se que no aneu a vindre, aixina que no vullc vore a ningu de la vostra entitat, el gav, el dia dels premis, que estiga en contra meua, perque podria estar al borde de l’ infart.
 
Diu qui m’ escrigue la carta que ell i la seua entitat, el GAV me diuen estes coses fortes i falses perque em volen. Si, qui  mes te vol , et farà plorar, i mes quan es mentira de lo que se m'acusa, quan es mentira lo que se m' atribuix.
 
I yo, que he estat detingut en Elig fa 25 anys per defendre la senyera, per defendre 'elig', per defendre les normes d',el puig, i l' ajuntament ho sap i ho respecta, que he patit anonims de mort, que m' han trencat el coche (donat al chatarrer per inutilisable) que m' han fet pintades, etc. i encara que menys, seguixen fent-me blanc de les seues accions els panques; se me defenestra des de les files d’ una entitat homologa nostra, posseidora del nostre premi  i que a la seua vegada nos donà el seu premi a la valenciania. Perque clar, es millor 'assessinar' a un companyer valencianiste o a una entitat valencianista que en eixercici de les seues activitats poden estar equivocats o acertats (el jurat i el fallo del premi son questionables, la valenciania de l' entitat i la personal meua ,no ) 
 
Ya vaig dir en el  meu articul que la vostra accio es indubtable , que vos admirem i que ixcà, ojala, puguerem fer igual aci...pero que aci en el sur (i mes en elig) es impossible treballar igual que ahi en el cap i casal, igual que vosatres , els del Gav)
 
Si puguera, vos pagava l'estancia en elig durant un any i vorieu (no per subvencions sino per no calar lo suficient en el poble) que es impossible fer-ne valenciania, mes, millor i mes clar...perque, l'eixemple es el valencianisme futboler: aci dona oix i rebuig majoritari, tot lo que sona a valencianisme i que ve de la capital es cosa de 4 romantics...
 
 No he deixat mai la llinea, sempre procure anar recte pero centrat , sense tocar els extrems, en equilibri.
 
 Me demana qui m’ escriu la carta que recapacite i que me vol i voleu en el valencianisme, en el seu tipo o classe de valencianisme que el GAV en fa…i yo ho agraïxc, pero em dol i em sorpren tal maneravoler-me.  En molt de pena, en bochorno i rabia continguda.
 
Moltes gracies per tot, per voler-me tant. El dolor m’invadix.