OPINIO

 

En defensa del interessos valencians
 
Nelo Font

Tenint en conter que, en principi, les eleccions generals son per lo manco aixo, sobre interessos generals, pero que com tot lo mon pensa, les autonomiques i municipals han segut unes primaries de eixes generals, hi haura que estudiar molt exhaustivament quina es l'estrategia a seguir en elles, a partir dels resultats i de lo fet en les passaes eleccions.

No cap dupte que els partits hegemonics, els estatals, han basat la seua campanya en interessos generals, terrorisme, edificacio salvage, immigracio, delinqüencia, plans hidrologics, etc. i en airejar i magnificar la por al tripartit, al catalanisme, pero mes per la seua vertent de lo que significa d'insolidaritat i separatisme, trencament de l'Estat de les Autonomies, que per lo que podria i pot representar als valencians (ya representa) per als nostres interessos, l'identitat i llengua valencianes.

Si es aixina i s'han pres les municipals com uns antecedents de les generals, i als valencianistes mos ha anat prou mal, pot ser que tingam que enfocar les generals com si foren unes autonomiques i municipals, es dir, dins del Reine, poble a poble, persona a persona i en temes de casa, sobre tot ara que ya no poden envoltarse en la Senyera uns i ficarse la barretina atres, i tenen desgastat aixo tan bonico de “¡que ve el tripartit, que ve el pancatalanisme!”....Admitixc que pot ser siga millor sense enfrontarse directamente ni ficarse en ningun partit, per a no provocar una reaccio de defensa en la gent que, en bona fe ha votat a un partit estatal de dretes, pero continuant en la nostra, l'unica llinea que mos diferencia dels demes, en la defensa dels interessos valencians en general i de la nostra identitat, cultura i llengua valenciana....

Justament es tracta de una covocatoria general, en la que cobren una importancia capital els partits, digam “nacionalistes o regionalistes”, que “venen” a un altissim preu el seu respal a les politiques d'eixos partits hegemonics i trauen totes les subvencións, colaboracions i transpassos de poder i competencies per aixo. Res d'enveja sana, ¡porca i ben porca la que els tinc!, i la pena de que els valencians no desperten i se donen conter de lo important que seria per al nostre Reine un partit de “casa”, que, ademes de prosperitat, portara un bon eixemple i un respecte del restant dels espanyols que ara no tenim i que tanta falta mos fa.