OPINIO

Valencianisme Politic en Manises


Pepe Esteve - Coalicio Valenciana Manises
 

El proxim dissabte 20 de Giner, Coalicio Valenciana celebra el II Congres Foral en el Palau de Congressos de Valencia.

En estos casi tres anys d’existencia, des del primer dia les idees i la voluntad de les persones que estan al front del Partit, aixina com els que som afiliats i estem aportant el nostre granet d’arena, han segut constants, treballant i donant a coneixer la realitat de lo que esta passant en tot el Regne de Valencia. Si les idees estaven clares els sentiments i la força de portarles a cap no han segut manco. I ahí estem.

En Manises, el sentiment valencianiste està soterrat, està amagat, té por de manifestar-se, ¿ Por, a qué ?.

¿ A on estan eixos valencianistes que en 1982 estaven treballant pel valencianisme. ¿ A on estan eixos valencianistes que venien a treballar, ensobrar, vendre loteria i repartir publicitat de lo que’ls Valencians defenem ? ¿ A on estan eixos empresaris i particulars que sense dir-los res aportaven dines per a poder sufragar els gastos que teniem en les diferents cites electorals ? ¿ A on estan eixos valencians que en 1983, 1986, 1989 i 1991 varen fer que la força de Lo Valencià ixquera al carrer i que gracies a tots es poguera conseguir un realitat que per desgracia, hui, els nostres governants han tirat per terra.

Em costa –per que ells me heu han dit personalment- que’l sentiment i el cor el tenen en el mateix lloc, pero la bojaca i les prevendes no. Fins quin punt hem aplegat que la dignitat i la etica moral i satisfaccio personal queda arraconà de tal forma que les persones es trasformen en un objecte sense cap ni peus i sense la possibilitat de poder defendre –dignament- unes idees i un sentiment.

Estem passant uns anys molt dificils. Politiquets sense escrupuls, sense cap d’honra i dignitat, ni politica ni personal -l’ultim cas el de J.M. Chiquillo- han creat el descredit en el valencianisme. Atres iluminats, presidents de nou cunyo, volen donar lliçons de valenciania, quan fa quatre anys no savien lo que era (i ara tampoc), acompanyats per arribistes de la politica que se autoproclamen hereus-fills del valencianisme, que naixque en la decada dels 80 i que ara es veuen en quatre duros i volen defendre lo que mai han sentit: la valencianitat i el valencianiste.

Des de Coalicio Valenciana Manises invite a eixos valencians –de Manises i de fora del meu Poble- que acodixquen el proxim dissabbte al Palau de Congresos, que lliggen l’Ideari de Coalicio Valenciana, les propostes de l’unic Partit Valencianiste que defen els interesos dels valencians per damunt de tot, en tots els ambits de la vida, pero sobre tot en els apartats relacionats en lo mes sagrat que tenim els valencians: LLENGUA, CULTURA, HISTORIA, PATRIMONI I SENYES D’IDENTITAT.

Que vinguen i voran un Partit en ganes, força i ilusio. En persones que estaven en 1982 i que continuen estant ara i que no han abdicat, que no han renunciat a les seus idees, a pesar de les traicions, desercions i enganys dels vividors de la politica.

Encontraran a un Partit Jove en el temps pero ferm en idees i convenciment, en uns dirigents honests que arropats per tots nos portaran a poder estar presents en les institucions, a poder tindre poder politic, que es lo que fa falta per a poder defendre l’ideari politic de Coalicio Valenciana.

El dia 20, dissabte, es una pas mes, es la realitat de l’implantacio en la Societat Valenciana de l’unic Partit VALENCIÀ I VALENCIANISTE, de Coalicio Valenciana.