OPINIO

VALENCIANS EN L´INFERN


Josep Vicent Guillot i Bueno
 

Estos dies el nostre “Molt Honorable President” i els seus companyers de tropelies, nos estan donant tota una lliçó d´historia. Qué més voldriem tots que fora un pasaje de la nostra terra, Llengua o cultura. El nostre “Molt Honorable” no es para en “simplees” i nos mostra dia a dia visions mes universals.

   Es veu que estudia al mateix Sant Tomas d´Aquino, qui donà forma a la llista més famosa de Gregori I, el Magne.

   Parle dels Pecats Capitals, que el nostre president coneix “de pe a pa”.
 
   Coneix la supèrbia, i li la ensenya als seus discipuls per a que, tirant d’ella, afirmen que es basten i sobren per a guanyar tot tipo d´elecció, ningunejant una volta mes, l´inteligencia dels votants.

   Li venç l’enveja, cada volta que veu l´enterea dels bons valencians (titul que ell va pedre fa molt beneint barbaritats com la AVL), al mateix temps que es creu destinatari (una volta més) dels seus vots futurs.

   Luxuria de nou ric, de marcar distancies en aquells que confiaren en ell.

   Ira, del que veu com li trauen els colors cada 9 d’octubre, envoltat de Senyeres i gent de parlar en bon valencià, el que ell nega als seus fills.

   Gola, la glotonería de voler engolir o acabar en tot partit que li puga plantar cara, silenciant els actes que ad ell li corresponen i que es nega a fer. ¿Quantes denuncies contra el catalanisme porta fetes?.

   Codicia, per controlar mijos publics i privats, sense fisura, sense miraments. Control que no fa servir per a tancar els ilegals repetidors de TV3 que embruten els nostres camps.

   Perea, incapaç de menejar un dit en defensa de la nostra Llengua, del seu poble, encara que enganye una i mil voltes a la gent en excuses de mal pagador.
 
   No li cauran les plagues bíbliques, pero el poble ya patix els seus pecats, i la seua pena es transforma en infern per a tots els bons valencians cada volta que fiquen la televisio, al sentir les multiples campanyes institucionals, al fullejar un llibre de qualsevol escola, al entrar en una “via de servei” de la carretera, al no trobar llibres en normes del Puig, al vore als venuts de l´AVL, al vore la mofa del seu portaveu mostrant la llengua, a l’omplir un formulari de l’administració.... 

   Vol donar-li l’extrema unció a la nostra cultura.

   Diu que defen el valencianisme, ¡valent traidor! Li dona el govern al temut “tripartit” gracies als nous votants adoctrinats en les seues catalanistes escoles, que repasen les lliçons en casa vegent en tota nitidea les mil cadenes catalanes i damunt nos diu que vindrà el llop quatribarrat, mentres dona via lliure a bastions imperialistes en el Cap i Casal i soterra la nostra dignitat baix les pedres del Teatre de Sagunt.
 
   Es vosté l’emperador que passeja nuet i que es creu que ningú es dona conte. Maig ya es veu, senyor presiden