OPINIO

 

Valoracions
 
Nelo Font
 

Des de la dolorosissima sensació d'una debacle mai esperá i, sense deixar que passe un temps de reflexió que puga rebaixarla meua ravia i les meues idees, vullc manifestar i argumentar algúnes raons i consecuencies de estes eleccions.

En primer lloc, llevant tots eixos ponderables como son la televissio, els diaris, radios que magnifiquen i extenen lo que vol el que paga i l'ajuda que ha segut el PSOE i hasda el diari en teoria socialiste com Llevant al que mai li podrá agrair el PP la seua influencia en la enquesta que traguè fa un dies i el assunt de que tot el mon portava el sobre en les paperetes i mosatros no repartirem sobres...llevant com dic tot aixó, que si, qu'existix, me rodeja i m'obsesiona un pensament, casi una seguritat i es la de que al famòs meninfotiste valencia, s'afegix un sentiment de suicidi colectiu de poble, un suicidi colectiu d'un poble despersonalitat, sense identitat, sense valentía, que vota per la por i per els consells de gurús que ixen en la chicoteta pantalla.....Suicidi colectiu de la seua identitat, de la seua valencianitat....Vot a favor del engany i de la prevaricacio, de un catalanisme lent i adornat de events i modernitats i promesses incomplides, tot per la por de un catalanisme de front, visceral interessat, pero a cara descoverta de l'atra opció. Suicidi lent i controlat, com el verí pres a dosis chicotetes i en la ventaja de poder girar els ulls i no vorelo vindre, versus suicidi violent, japones, al que veus vindre i saps lo que comporta.......

Encara que en estos moments mos parega a uns quants que el poble valenciá té lo qu'es mereix i no arriva a mereixerse nostres intents d'alçarlo en peu ni nostres esforços, crec qu'es l'hora justament de lo contrari i de demostrar la nostra diferencia en els politics al ús i que es veritat que no estem en política pera servirmos, sino per a servir...que hem escomeçat a construir un partit no per a medrar, ni soles per a manar, sino per la necessitat de fer cosses per nostre Regne i els seus ciutadans, de regenerar la politica i les administracións etica i moralment i de defendremos de eixos intents de capgirar nostra identitat i fermos catalans. Es l'hora de estar molt junts i de, simplement continuar fent lo que la majoria de mosatros hem fet en els ultims 20 o 30 anys....En ú de estos cicles arrivará la nostra oportunitat i deguem continuar preparanse i juramentarse pera aprofitarla...