OPINIO

 

Valoracions II
 
Nelo Font
 

Hui dimats, encara que continue molt enfadat en els valencians-votants, escomence a creure que ells tampoc saben lo que han fet...

Per fugir del llop catalaniste i d'esquerres, han entrat en la casa de la yaya, aon es trobava un atre llop disfrassat de AVL i en llengua “culta” o “nostra llengua” i li han donat un chec en blanc i oferintse com a menjar, sempre que ho faça en dissimulo i lentament....

Li han donat la majoria absoluta a un partit que, despres de huit anys no mos va fer el transvas i soles ho plantejà al final, quan ya s'en anava....un partit que despres de derogar el PSOE el Pla Hidrologic, plorà, plorà, plorà, pero a l'hora de aprovar l'Estatut d'Arago i de Castella-La Mancha, donà el ben vist a l'articul en el que, expressament, es diu que mai mes es donaran aigües excedentaries a ninguna Comunitat.... i no a soles en els vots de diputats del PP, sino per a la seua vergonya, que Deu mantinga per sempre, de diputats valencians....

Totes estes coses les hem manifestat desde CV i tambe desde el diari Valencia hui, pero no hem arribat a molta gent, i la por que va escampar el PP per radios, TV i diaris va ser definitiva i calà en tota la societat.

La nostra esperança es concreta ara, per una part, en un cert arrepentiment de moltes persones, valencianes, que es donaran conter de l'engany i en els incompliments en qüestions identitaries, portats per la seua arrogancia i prepotencia de majoria absoluta, que sense dupte, els durà a donar cancha a la AVL i al catalanisme, ya sense ningun pudor ni restriccio...Aci es aon tenim que estar, preparats, ben junts, per a denunciar una vegà mes la seua desvergonya i el seu “valencianisme” fungible d'eleccions.

I no compartixc l'idea de que estes siguen unes primaries, al menos per al Regne. Si que pareixen ser-ho en general per a tota Espanya, pero n'hi han detalls que fan que les generals s'enfronten de un atra manera al restant.

Per eixemple, el PP en les generals no pot envoltarse en la Senyera ni enganyar diguent que son els unics representants de la valencianitat, ni tansevol cridar ¡que ve el tripartit!, ya que en estes eleccions aixo s'ha desarmat... treballem, preparemmos i aprofitem qualsevol erro que la seua prepotencia els farà cometre sense dupte. ¡Amunt, valencians!