OPINIO

 

“En ple cor de la Valencia Catalana”
 
Un llauraor de poble

Un llaurador amic de mon pare, que en gloria estiga, sempre dia que el como dels colmos es ficar una espardenya dins d’una gabia i esperar que parle. Per lo que estem llegint en prensa això ya s’ha cumplit, o casi.

Hui, el vicesecretari del “Partido Popupar”, David Serra, ix plorant perque el Sr. Zapatero apoya a institucions catalanistes (com puguen ser l’Institut d’estudis catalans o Acció Cultural del Pais Valencià), i això agravia als valencians. Provablement este home del PP, em referix al Sr. Serra, desconega que els llibres de text aon estudien els nostres fills els edita l’Editorial Bromera, que de valenciana te ben poc, per un conveni firmat en la Generalitat Valenciana.

Tamé desconeixera, el Sr. Serra, que la AVL reconeix i dona soport a la barbaritat de que hi ha dos maneres vàlides de denomiar a la llengua que es parla en la Comunitat Valenciana que son valencià i català, i que la mateixa AVL esta subordinà a lo que li dicta l’Institut d’estudis catalans. Per supost, no estarà tampoc al corrent de que ACPV te la seua nova seu en el edifici de El Siglo, “en ple cor de la Valencia Catalana” segons paraules textuals del president de Acció Cultural del P.V. i qui li va donar llicencia per a establirse en eixe lloc i fer totes les reformes que li donara la gana va ser l’Ajuntament de Valencia. I com no, el Sr. Serra encara no estarà al tanto de les últimes declaracions del Vicepresident del Consell, el Sr. Rambla, que diu que el poble valencià va naixer en el Rei Jaume I, olvidant i tirant a la basura tota l’historia i moltes costums i tradicions que mos venien de antes.

Yo crec que en David Serra deuria pegarlos un toc a eixos amiguets seus del “Partido Popular”, perque si agraviant es lo que està fent el President Zapatero, que heu es, no es menos agraviant lo que desde fa mes de dotze mos esta fent el PP, que de cara a la galería es mostra com el més valencianiste dels valencianistes i per darrere mos esta fotent a tots. Perque que yo sapia, tant la Generalitat com l’Ajuntament de Valencia estan gobernats per el PP, i es el PP el que esta fent i consentint tots els atentats que es fan contra la nostra llengua, cultura, historia, tradició i costums valencianes. Sr. Serra quan vullga repartir llenya, sobre este aspecte, repartisca per a tots tan per al PSOE com com per al PP, perque “qui estiga lliure de pecat, que tire la primera pedra”.