OPINIO
 
Alçament del Valencianisme Jovenil
 
 

Víctor Saiz /  Clar està que el valencianisme jovenil sempre ha estat present, pero igual de cert es que no en la força que està guanyantse hui per hui a pols. Hi ha que reconeixer sense por que gran part de la culpa de este resorgiment jovenil, la tenen les Joventuts del GAV, en la colaboracio i adhesio, de les Joventuts de Coalicio Valenciana.

Estes dos formacions son les mes significatives i les que mes accions fan hui per hui pel nostre moviment, sense oblidar a atres entitats i colectius valencianistes. El GAV porta mes de 31 anys fent valencianisme, sense rebre res a canvi, a soles mentires i insults contra la seua lluita i la seua mentalitat i llibertat, netament valencianista. El GAV te gran part de merit de que els valencians continuem siguent aixo, valencians. D’ell han eixit moltisimes manifestacions i accions en defensa de la nostra patria valenciana. El GAV, en companyia del poble valencià, va ser capaç de combatre i guanyar la Batalla de Valencia aon els valencians mos guanyarem lo que hui per hui continuem tenint: la nostra llengua valenciana, les nostres senyes d’identitat (per molt que li pese al PP) i com no, la nostra Real Senyera coronà (per molt que ara ixquen chicotets grups canviant la corona per una estrela).

Lo mateix passa en Coalicio Valenciana, que quan u parla d’ella sempre pensa: ¡¡ixcà haguerem tingut a Coalicio Valenciana ans!! Perque un atre gall (que no pollastre -com el pacte d’UV) mos haguera cantat. Coalicio te moltes virtuts, pero ne te una per damunt de totes i que es la mes important. Coalicio Valenciana no interpon res per davant del valencianisme, ni banderes que mai hem tingut, ni noms que mai hem tingut, ni paraules que mai hem pronunciàt, com pareix ser, que ara esta de moda (inclus en colectius que es consideren valencianistes). Coalicio, com el GAV, son un grup de persones, que tenen el seu treball, que tenen la seua vida, pero tambe tenen un front comu: la defensa de tot lo valencià, la defensa de la nostra terra, desde el poble mes septentrional de la geografia del Reine de Valencia al mes meridional, passant pel Cap i Casal. Este partit (el nostre, els de tots els valencians) no vol pactar en el PP, no vol colaborar en el peix gran per a llevar vots al valencianisme, no vol cadires, a soles vol que la nostra cultura valenciana siga respectà i no canvià, ya que mosatros, els valencians, tenim una gran riquea cultural propia i diferencià d’atres cultures, encara que mos la vullguen furtar.

En manco d’un mes hem vixcut tres moments importantissims a la vegà que emblematics per a la nostra terra. Un de ells va ser la resposta del poble valencià, gracies en gran part a les Joventuts del GAV, als pancatalanistes d’ERC que desplegaren la seua marfega pancatalanista i independentista. Els atres dos moments han segut les dos rebelions valencianistes per a protestar pel correllengua catalaniste en Gandia: un gran numero de Jovens del GAV i Coalicio Valenciana van prostestar energica i pacificament contra l'insult de l’imperialisme ranci i radical dels pancatalanistes en el nostre Reine de Valencia. La resposta va ser magnifica: mes de 1.000 persones, la majoria jovens, van respondre en els carrers de Gandia a l’actitut chulesca i fascista dels violents pancatalanistes en la nostra terra. Despres d’esta demostracio de força i unitat de les Joventuts Valencianistes, a soles em queda dir una cosa: ¡¡VINE EN MOSATROS!!