OPINIO
 

¿Cóm distinguiries un valencianiste d'un catalaniste?
 

Joan Benet Rodríguez i Manzanares/ Hui amics, com per fòra i calladets no pareix que es diferencien massa els valencianistes i els catalanistes, per a aplegar a conéixer com es poden diferenciar uns i atres, hem convidat a dos dònes aparentment iguals a les que els anem a fer unes quantes preguntes.

Benet – Hola a les dos. ¿Quí sou? ¿Cóm vos diuen?

Valencianiste – Yo soc Carme, i soc una bonica chiqueta que te sa casa en Chivirella.

Catalaniste – Jo soc 'Carma', i sòc una maca noia que te casa seva a Xirivella.

Benet – Viviu en Chirivella pero, ¿A on haveu naixcut?

Carme – En Chilches, en el bell Regne de Valéncia.

'Carma' – En Xilxes, en els Països Catalans.

Benet - ¿Quina penseu que és la bandera de la vostra Pàtria?

Carme – Sense cap dubte, la Real Senyera Coronada, en la seua franja blava que relluïx més bonica que el sol.

'Carma' – La quatribarrada clar. Hi ha qui diu que és l'ensenya de la Casa D'Aragó. Però això no és lo que nos han diu en el col•lege. A més això del blau és un invent franquiste.

Benet – Casi totes les pàtries tenen un himne. ¿Qual és l'himne de la vostra pàtria?

Carme – ¡El nomenat, Himne de Valéncia! El que es compongué per a l'Exposició Regional de Valéncia de 1909.

'Carme' – Encara estem en això! Els Segadors. Cóm ho gradueixo!

Benet – A banda de L'himne oficial. ¿Hi alguna atra cançó que vos agrade especialment?

Carme – El color de tu bandera. És com un himne per als valencianistes.

'Carma' – Al vent. Gaudeixo moltíssim les cançons d'eixe català de Xàtiva.

Benet – La nostra terra sempre ha segut un planter d'escritors. ¿Podries dir-nos u o dos que t'agraden?

Carme - Miquel Adlert. Joanot Martorell.

'Carma' – Sanchis Guarner. Joan Fuster.

Benet - ¿Qué és per a vosatros un valencianiste i un catalaniste?

Carme – Un valencianiste es una persona que s'interessa per saber de les seues arraïls i de la seua història per a defendre-la a on faça falta en raonaments científics i contrastats.
Un catalaniste és una persona que com no es preocupa per informar-se de la veritat, es creu tot lo que els diuen fent d'això un verdader dogma de fe.

'Carma' – Un valencianiste és un fasciste i un secessioniste blaver.
Un catalaniste és una persona que està en la possessió absoluta de tota la veritat. Visca el Barça!

Gràcies a les dos per estar hui ací i compartir en tots mosatros el vostre temps. I com sempre dic, quede a la vostra disposició, manco a la teua 'Carma', per que realment no tens ni idea de lo que dius.

En esta ocasió volia comentar-vos que encara exteriorment els valencianistes i catalanistes pugam paréixer iguals, hi algunes coses que mos diferencien, per eixemple, als valencianistes els reconeixeràs perque sempre porten pegatines com, 'No mos fareu catalans'. I als catalanistes els reconeixeràs per que porten pegatines per eixemple, recolzant el 'Correllengua'.

--

Ara he de dir-vos que esta entrevista no és real, a soles és un artícul més en el qual intente plasmar les grans diferencies que hi ha entre els valencianistes i els catalanistes, sense haver nomenar ni una sola volta el tema de la llengua en qualsevols dels seus aspectes.

Un abraç molt blau.