OPINIO
 

Editorial SOM Setembre-Octubre 2009
 

Manuel Latorre / A ningun mijanament objectiu que seguixca minimament l'actualitat valencianista, se li pot escapar que des d'un temps a esta part l'estrategia del catalanisme s'ha judicialiçat. Pareix com si la consigna rebuda pels socis de Carot Rovira siga la de denunciar al maxim numero de valencianistes possibles, a vore si aixina s' assustem i mos anem a casa deixant-los a ells el cami lliure per a concloure la seua tasca de colonisació i absorció en pro dels pallassos catalans.


Son massa les evidencies acumulades en poquet de temps com per a no pensar que algo esta canviant en l'estrategia catalanista. Se denuncia qualsevol acte valencianista sense importar si existix el mes minim fonament o indici per a portar-lo davant els tribunals. Els abocats (quasi sempre la mateixa abocada) representen indistintament l'acusacio de ERC, de ACPV, del Casals JaumeI, e inclus del BLOC. ¿Seria molt descabdellat davant d'estes probes, concloure que a tots ells els paga el mateix?.


I com una, volta mes, el catalanisme erra en el seu coneiximent de la realitat valenciana. Puix totes i cadascuna d'estes falses denuncies van caiguen-se pel seu propi pes. Primer va ser la Juge del Juzgat de 1ª Instancia de Gandia la que va decretar el sobreseïment de la denuncia del BLOC pels fets al voltant del Correllengues de Gandia de 2008. Ara ha segut el Jugat d'Instruccio nº 5 de Sueca la que ha dictat “sobreseïment lliure sense delicte” contra els valencianistes imputats en els fets ocorreguts durant la presentacio del llibre “Eric i l'Exercit del Fenix”. I com han vist que la Justicia no esta per la llavor, puix han recorregut a un Delegat del Govern sectari i parcial com pocs, per a vore si a base de ficar-mos multes poden guanyar lo que van perguent en els tribunals.


Evidentment, estes sentencies son un motiu mes d'anim a l'hora de continuar en la nostra lluita en defensa de la Personalitat Valenciana. Pero que no s'enganye ningun. El GAV continuara ferm en la seua defensa de les nostres Senyes d'Identitat siguen les que siguen els resultats de les diferents sentencies, tal i com ya hem demostrat a lo llarc d'estos 32 anys de lluita valencianista. Quan un poble, com el nostre, lluita en la força de la raó al seu costat, cap denuncia , cap multa, ni cap amenaça ho podra parar. Ells poden continuar perguen el temps en els tribunals i en la Delegacio del Govern, que mosatros continuarem donant la resposta correcta a totes i cadascuna de les diferents provocacions que el catalanisme s'atrevixca a intentar dur a terme en qualsevol raco del Regne de Valencia.


I es que ells encara, i despres de tants anys, no han segut capaços d'entendre que l'espirit valencianista es totalment diferent a qualsevol atre. Que mosatros no mos guiem per les matises normes carents d'anima, de tots els de mes. Perque... MOSATROS SOM DEL GAV


 

MANUEL LATORRE
(President del Grup d'Accio Valencianista)