OPINIO
 

Vent de Garbi

 
El “delirium tremens” de Camps
 

Baltasar Bueno / Fa temps que ving dientho ací: Camps delira. Delira no de desig, sino de lo que en llatí es diu “delirium trems”. Si un dia el veuen entrar en les Corts Valencianes ab tricornio i bigot, a lo Tejero, no s´extranyen. Va camí d´aixó, cada día està pijor.

LI ha faltat en la seua ultima intervención a les Corts Valencianes cantarse ell mateix el seu funeral i acabar dient “Dies illae, dies irae” i el “Requiem aeternam”.

Fa temps que venim notantli tots coses rares, molt rares, pero la ultima que nos ha fet no te punt de comparació ab ninguna atra, per extranya que siguera.

Li ha dit a Angel Luna (PSOE) que a ell li agradaria anar a sa casa de nit, en una furgonta, carregarlo, emportraselo i pegarli un tir en una cuneta i deixarlo mort alli. Més o manco li ha dit aixó.

En les Corts s´han quedat bocabadats, tota Espanya també. Tots s´han enterat de lo toc del perol que està este home que s´empenay en identificar al poble valecià en ell, al valencianisme en ell, algo eixina com el rei Sol francés.

Pipiño Blanco ho ha dit molt fi. Demostra lo nerviós que està Camps, que ha perdut el control de tot, que està descontrolat. Se tracta d´un descontrolat que nos vol controlar a tots, es dir que acabar descontolantnos a tots al pas que va, cas de que l´aguantem o l´aguante el seu partit.

Ha passat de ser un Iluminat a un delirant. I no es una problema de que yo el vullga ridiculisar, no, per favor, no pensen mal, ho dig animus informandi, sino perque ell mateixa es fica en ridicul devant de tota Espanya, devant les Corts Valencianes i devant els valencians que no veuen les noticies de Canal 9.

Perque algo que acaba de pegar la volta a Espanya i està en boca de tots no ho han tret ni contat els de Canals 9, que es la televisió pepera, la del PP, no la televisió dels valencians. Una televisió, la veu del seu amo, que come ll, també es una televisió delirant.

L´atre dia es dia que ara pertoca caure a Camps, per lo de Costa i Gurtel. Ara els dig que Camps ya està caiguent. Ell mateixa se cau a trmpaes, a fortes trompaes, està fent grans mèrits i esforçós per caure en picat. Afortunadament es ell mateixa, pel se upes, qui s´està caiguent, afonant, enmig de una gran tristor, d´una gran amargura, ab serietat i negror, perque ya no te al titiritero de Costa que li feia les artificials carcallaes pijes de les tonteries que dia i diu. I curiosamente, Rus, l´atre volantinero, està cállate com una puta, ya ha colocat al seu colega Blasco de portaveu, la veu de l´etica del PP, ex PSOE i ex terroriste, el qui aconsellà a Zaplana qu desfera el valencianisme, que el comprara i l´alquilara.


 

Por Baltasar Bueno
Periodista