OPINIO
 

Vent de Garbi

 
300.000 euros el barco de Ciprià Ciscar
 

Baltasar Bueno / A “El diputado y el que fue conseller de Cultura con Joan Lerma, Ciprià Ciscar, y su mujer, Quiti Blat, están de vacaciones desde hace un par de semanas de descanso en Ibiza. El barco, un Rodman 41 de dos puentes, cuyo precio nuevo ronda los 300.000 €, lo atraca en los pantanales de la Marina Botafoc”.

La noticia me la trobe en el diari Levante-EMV. Un diputat socialiste veraneja en Eivissa ab el seu barco que val 300.000 euros. El fet me porta a varies reflexions.

En la que cau, casi cinc millons de parats en Espanya, ¿va en tota la seua cara dura un diputat socialiste en un barco de 300.000 euros per ahí? No es sols per lo que costa el barco, sino per lo que val mantindrelo. ¿Eixen estos diners del sou d´un politic?

Este element es el que va minar tota la Conselleria de Cultura de catalanistes, el qui va ficar els fonaments del catalanisme en Valencia, qui va donar permís per a que feren la destroça del Teatre Romà de Sagunt, qui va promoure i difondre el catalanisme en coleges, instituts i universitats.

Si repasem la historia recent de Valencia, vorem el mal que va fer en materia de llengua i cultura valencianes, i el be que suposà per a la llengua catalana i el catalanisme. Ara el chic viu com un marajá, porta varies semanes de vacances en Eivissa en un barco de 300.000 euros.

No fa molt, al ferse publics els bens dels alts càrrecs de la Generalitat Valenciana, el segon més ric era el nom de la seua germana Consuelo Císcar, ans del PSOE i ara del PP.¿També dona el seu càrrec de directora del IVAM per a ser la segon me rica del Consell?

Ciprià mamprengué en la política de alcalde franquiste de Picanya.I la seua germana de bedel que li portava els café a Lerma quan manava el president socialiste-catalaniste.Han fet carrera els dos germanets i s´ han montat en el dólar.

Un en un bando i la una en l´atre. Sempre caurà algo.

I d´esta gent ningún se pregunta i pregunta com han fet tanta fortuna. Com els ha anat tant bé, un baix el paraigues del PSOE i l´atra, ex PSOE, baix el paraigues del PP.

Com estos dos germanets n´hi molts casos en política. Ells forrantse, i en el carrer prop de cinc millons de parats.

¿Serem capaços els valencians en les pròximes eleccions de donarnos conters on està la gentola i que fer en la gentola? ¿Es donarem conter de que tenim que escollir millors politics i millors partits?

¿O deixarem als del PSOE i als del PP que vajen fentse rics rientse dels cinc millons de parats i desfent a base de catalanisme puir i dur el nostre Regne de Valencia?


 

Por Baltasar Bueno
Periodista