OPINIO

 

1 / 2 / 3
 
  MAIG 2006
 
La covardia del PP (31/05/06 Rafa Gozalbes)
Desfici, tristea i indignacio (31/05/06 Ramón)
Pactar en el diable o els michelins que mos sobren (31/05/06 Ferrer)
L'importancia del teatre en el procés educatiu (30/05/06 Just Llorca)
El zaplanismo es algo más que una "pasión política" (30/05/06 elPalleter)
Universitat fascista y prensa bufa (29/05/06 Ferré i Martínez)
Democrates, mentires, querelles (29/05/06 Rafa Gozalbes)
Estertores de UV (29/05/06 Héctor González)
Eliseu Climent, un vividor del catalanismo (29/05/06 Eduardo Alcalde)
No m´heu podia creure (28/05/06 Juan Vanrell)
L´hora de CV (28/05/06 José Pardo Ferrer)
A propósito de Sentandreu (25/05/06 Ferrer Molina)
"El Decà de la mentira" (24/05/06 elPalleter)
Als valencians que som i volem seguir sent-ho(27/05/06 Francesc Ruiz)
Massa provocacions (26/05/06 José Pardo)
Sentandreu fa por (25/05/06 Carrascosa)
L´orgull de ser valencians (25/05/06 Fernando Millán)
"Per aixo Coalicio Valenciana i García Sentandreu fan tremolar als del PP"(25/05/06 Jesús Montesinos)
Camps premia a Eliseu Climent (22/05/06 Carrascosa)
En una llibreria de vell (24/05/06 Just Llorca)
Pucherazo en Union Valenciana (24/05/06 Carrascosa)
¿Assesor infame o gat enrabiat? (20/05/06 Teresa Puerto)
El complejo de inferioridad catalán (16/05/06 Isabel Oliver)
L´unitat del valencianisme (14/05/06 Diario de Valencia)
Galcerá devuelve la ilusión (13/05/06 J.Carrascosa)
La Paraeta (12/05/06 Manuel Latorre)
Gente bajo cero (12/05/06 Ferrer)
La traició (10/05/06 Pere Martí i Martínez)
El caos d´Unio Valenciana (08/05/06 Jesús S.Carrascosa)
Retorn al simi (07/05/06 Joan Ignaci Culla)
A mort (04/05/06 Jesús S.Carrascosa)
Fabricants de fantasmes (03/05/06 Teresa Puerto)
L'AVL (03/05/06 José Pardo)
L'opció política valencianista se simplifica (01/05/06 Pere Martí)
 
  ABRIL 2006
 
La destruccio de l´agricultura valenciana (27/04/06 Ferrer)
¿Es rendible per als empresaris invertir en Coalicio Valenciana? (26/04/06 Ferrer)
A Martorell no le quitarían la H (26/04/06 Wenley Palacios)
"El per que d'una actualisacio normativa (Uns i atres s'obliden de mosatros)"(26/04/06 Valencià d'Elig)
En politica hi ha que sumar (26/04/06 Joaquín Corredor)
Los Fills de la Morta-Viva (24/04/06 Joan Ignaci Culla)
El lliderage de Sentandreu (22/04/06 Carrascosa)
La destruccio de les empreses valencianes (22/04/06 Ferrer)
A Joaquín Ballester (22/04/06 José Pardo)
Falta d´ideologia valencianista (21/01/06 Carrascosa)
"Parlar i potenciar el genui Valencià desactivarà el catalanisme" (20/04/06 Valencià d'Elig)
Els comentaristes deportius de Canal 9 (18/04/06 Pepe Esteve)
"Sentencia" sobre la llengua valenciana (18/04/06 Juan Pedro Ángeles)
"Parlar i potenciar el genui Valencià desactivarà el catalanisme" (18/04/06 Valencià d'Elig)
Los vasos ibéricos de Oliva (17/04/06 José Aparici)
Cronica d´una mort anuncià (16/04/06 Joan Ignaci Culla)
Muy justa indignación (13/04/06 Juan Vanrell)
El idioma valenciano y la sentenciadel Tribunal Supremo (13/04/06 Rafael Gómez-Ferrer)
Ya han conseguit lo que volien (12/04/06 Joaquín Corredor)
Fa falta un partit valencianiste (12/04/06 Ferrer)
¿Per a quan la recuperacio del Dret Foral Valencià? (10/04/06 Ferrer)
Unio Valenciana explota (07/04/06 Sánchez Carrascosa)
Una veu valenciana en Madrit (07/04/06 Fernando Millán)
La (falsa) "unitat" de les llengües Valenciana i catalana (07/04/06 Valencià d'Elig)
Necessitem imperiosament l´unitat del valencianisme politic (2) (06/04/06 Ferrer)
¿A que esperen? (05/04/06 Rafa Gozalbes)
Necessitem imperiosament l´unitat del valencianisme politic(1) (03/04/06 Ferrer)
Lolek (03/04/06 José Cervera)
Ballester te un greu problema (03/04/06 Sánchez Carrascosa)
Los valencianos castellano parlantes (01/04/06 Juan Vandrell)
 
  MARÇ 2006
 
L´ilegal AVLL dins l´Estatut Valencià (29/03/06 Valencià d'Elig)
Els promotors del '.cat' (29/03/06 Joan Ignaci Culla)
De vergonya (29/03/06 Joaquín Corredor)
Tot per i per a la llengua valenciana (29/03/06 Eliseo Puig)
El PP acaba en la llengua valenciana (28/03/06 Sánchez Carrascosa)
¡Quina vergonya, Sr. Camps! (27/03/06 Juan Vanrell)
Dos voltes 10 a Sentandreu (27/03/06 Alfredo Monrabal)
La major de les mentires (26/03/06 Fernando Millán)
El PP contra el castellano (23/03/06 Rafa Gozalbes)
¿Per a quan l'aeroport de Castelló? (23/03/06 Ferrer)
El PP cierra "Valencia Te Ve" (23/03/06 Vicent Ortolà)
Marianico Rompe Españas (23/03/06 Ferrer)
El pacte dilatat (23/03/06 Héctor González)
La falsetat de l'unitat de la llengua (21/03/06 Francesc Ruiz)
Amenaça totalitaria (17/03/06 Josep Cervera)
Llops en pell de corder (13/03/06 Joaquín Corredor)
El primer any de Ballester (13/03/06 Diario de Valencia)
El sentido cronológico de los reyes (13/03/06 Joan Ignaci Culla)
La trayectoria d´Unio Valenciana (10/03/06 Jesús Sánchez Carrascosa)
Mira te lo digo en castellano que me aclaro más (09/03/06 Ferrer)
Sembraors d´odi (09/03/06 Fernando Millán)
Unio Valenciana i Coalicio Valenciana (08/03/06 José Pardo)
¡Vostres peticions, ordens! (06/03/06 Juan Vanrell)
El valencianisme escomença a ser atractiu (05/03/06 Sánchez Carrascosa)
Junt a Valencia no hi ha independencia (03/03/06 Ferrer)
Ni Països Catalans ni Països Valencians (02/03/06 Ferrer)
Al PP no le gusta Comunidad Valenciana (02/03/06 Jesús Carrascosa)
 
  FEBRER 2006
 
Ni Països Catalans ni Països Valencians (28/02/06 Ferrer)
El pacte d´UV i CV (24/02/06 Héctor González)
En resposta a Vicente González-lizondo (23/02/06 MĒ Dolores García Broch)
Pancatalanisme (23/02/06 Francesc Ruiz)
L´abus de la majoria absoluta (22/02/06 Miquel Zaragoza)
El fals rebuig de L´Oronella a la AVLLC: De les paraules als fets (23/02/06 Ferrer)
“Lince Valenciano”, llengua en extincio (22/02/06 Jaume de la Serra)
Coalicio i Unio Valenciana ¿Busquen acort ?(21/02/06 Juan Pedro Ángeles y Aroca)
Al señor Chiquillo (18/02/06 Joaquín Corredor)
Anti - catalanista (17/02/06 Fernando Millán)
El valenciano entre rejas (14/02/06 Emilio García Gómez)
La catedra de Filologia Valenciana (13/02/06 Joan Ignaci Culla)
D'Albiñana a Zapatero (13/02/06 Manuel Latorre)
Salamanca 0 - Barcelona 2 (10/02/06 Elena Muñoz)
No s´ha pogut conseguir (09/02/06 Joaquín Corredor)
Coalicio latent (09/02/06 Héctor González)
Lizondito junior (08/02/06 Rafa Gozalbes)
Mosatros (10/02/06 Carlos Jarabo)
El Romanç (06/02/06 Joan Ignaci Culla)
Gravissim error d´Unio Valenciana (06/02/06 Jesús Carrascosa)
¡Unir-vos i unim-nos! (06/02/06 Pere Martí i Martínez)
El merda de Pons (03/02/06 Rafael Gozalbes)
Lizondo despaga (03/02/06 Héctor González)
Normes de ElPuig: 25 anys (01/02/06 Manuel Latorre)
 
  GINER 2006
 
Panic en el PP (29/01/06 Jesús S.Carrascosa)
Galeuscat (27/01/06 Rafa Gozalbes)
Nacio o presuposts (26/01/06 José Vidagany)
El trist fracas de la RACV (25/01/06 Rafa Gozalbes)
Tots pel valencianisme (25/01/06 Javier Gil)
El PSOE reclama el seu dot (24/01/06 Elena Muñoz)
El PP pert la majoria absoluta (21/01/06 Jesús Carrascosa)
En Vostes... el circ (21/01/06 Rafa Gozalbes)
L´inseguritat ciutadana (21/01/06 Joaquín Corredor)
¿Pactar a qualsevol preu? (20/01/06 Manuel Latorre)
¿Que passa en Unio Valenciana? (20/01/06 Jesús Carrascosa)
La demagogia i el colaboracionisme dels "anti-anti" (19/01/06 Jaume de la Serra)
Ham dit sí al boicot (18/01/06 Fernando Millán)
El PP es desangra per la ferida valencianista (17/01/06 Diario de Valencia)
Aixina estan les coses (16/01/06 Jesús Carrascosa)
La mala consciencia del PP (11/01/06 Jesús Carrascosa)
¿A qué jua (o fan juar a) la RACV? (Jaume de la Serra)
En l´aniversari del pare Fullana (05/01/06 Juan Romero)
 
  DECEMBRE 2005
 
El chocolate del loro (27/12/05 Jaume de la Serra)
Fent Memòria (26/12/05 Pere Martí i Martínez)
Pujen els hipotecaris (23/12/05 El Palleter)
Abusos urbanistics contra els guiris (22/12/05 Rafa Gozalbes )
L' autoritat llingüística en la llengua valenciana (21/12/05 Diario de Valencia )
Pugen les vivendes de proteccio oficial un 20% (19/12/05El Palleter)
El catalanisme acossa a El Corte Inglés perque diferencia la llengua valenciana de la catalana (15/12/05 El Palleter )
Valencià/Catala (15/12/05 Rafa Gozalbes)
La revisio catastral provocarà l´aument dels imposts i la pujà del preu de la vivenda (14/12/05 Rafa Gozalbes )
El PP financia el partido de Chiquillo (12/12/05 Rafa Gozalbes )
Uno de cada cinco valencianos es pobre (12/12/05 El Palleter )
Els incomprensibles silencis davant de l´AVL (09/12/05 Josep Vicent Navarro i Raga) 
Corrupcio, vergonya o sentit de responsabilitat (07/12/05 Joaquín Corredor) 
MOSATROS els valencians (05/12/05 Valencià d'Elig) 
Autoodi llingüistic (05/12/05 Joan Ignaci Culla) 
Un euro per a Victor Campos (03/12/05 Rafa Gozalbes)  
 
  NOVEMBRE 2005
 
Mal comencem (30/11/05 Joaquín Corredor) 
El PP ha gastat mes en publicitat que PSOE, EU i Bloc junts (26/11/05 El Palleter) 
L'autoritat llingüística en la llengua valenciana (25/11/05 Pere Marti i Martinez) 
Submari popular (23/11/05 El Palleter)
Gonzalez Pons, el dels filipins (21/11/05 El Palleter) 
Cucalas (20/11/05 Diario de Valencia)
El valencianisme clava els colzes (20/11/05 ABC)) 
Algo huele a podrido (18/11/05 Joaquín Corredor)
Lladres en les Corts Valencianes (17/11/05 El Palleter)
Pos va a ser que si (15/11/05 El Palleter)
¿Borrem i conter nou? (12/11/05 El Palleter) 
La Quinta Columna Catalanista (07/11/05 Wenley Palacios)
 
  OCTUBRE 2005
 
El "dret a opinar" del PP (25/10/05 Elena Muñoz)
García-Antón, ¿el Palleter? Manco bromes, Sr. Margallo, quan el seu PP vol blindar la catalanista´AVLl dins l´Estatut i impon el catala en els coleges (24/10/05 Las Provincias)
Campsés i la Valencia faraonica (21/10/05 Elena Muñoz)
Analisis de l´Estatut catala (17/10/05 Valencià d´Elig)
Fernando Giner ¿Vinatea2005? (14/10/05 El Palleter)
¿Es voste un pacient historic? (13/10/05 Elena Muñoz Carpi)
Reforma antivalenciana (13/10/05 Juan Culla )
Primer festival de cine en “valencià” (11/10/05 Rafa Gozalbes)
9 d´Octubre i 12 de Novembre (09/10/05 Juan García Sentandreu)
La Pilotà de Juan Garcia Sentandreu (05/10/05 Jesús S. Carrascosa)