El Colectiu Vinatea firma en la nova llibreria de l'Universitat de Valencia: "Volem llibres en valenciÓ, no en catalÓ"

El Palleter

Regne de Valencia, 09 decembre 2003


J.V.H. La nova llibreria de l'Universitat de Valencia ha despertat hui en el lema: "Volem llibres en idioma valenciÓ, no en catala". L'accio ha sigut firmada pel "Colectiu Vinatea".

Hui en dia, l'Universitat de Valencia censura els llibres escrits en Llengua valenciana, si seguixen les Normes ortografiques valencianes (conegudes com "Normes d'El Puig").

L'actitut censora i intransigent dels responsables de l'Universitat de Valencia impedix l'acces dels estudiants a la cultura i la llengua valenciana, tancant la porta del coneiximent als jovens que no troben en l'Universitat un espai obert a l'idees, la reflexio i la critica intelectual.