POLITICA

 

La Generalitat regala sis mil euros a Eliseu Climent

DesL´obra edità per l´editorial catalanista Tres i Quatre, el “Tirant lo Blanc”, ha segut guardonà per la Generalitat Valenciana en el primer premi en el V Salo Valencià del Llibre.
Tres i Quatre es una editorial que pertany a Eliseu Climent, un dels principals percussors del catalanisme en la Comunitat Valenciana, que intenta posar les seues bases catalanistes des de fa molt de temps en la colaboracio inestimable dels diferents governs socialistes i populars que ha hagut.

Esta es una nova prova de la complicitat que existix entre la Generalitat Valenciana i el catalanismemes radical, que premia d´esta manera a tots aquells que desigen que la cultura i llengua catalana –en detriment de la valenciana– s´instaure a lo llarc de la Comunitat Valenciana.

El govern del Partit Popular torna a tindre dos discursos; un discurs que diu defendre la llengua i cultura valenciana oferit als seus votants valencianistes, per a despres premiar a autors i editorials de tall catalaniste.

Hi ha que destacar que este es l´enessim gest del govern de Camps a Eliseu Climent, al qual va permetre instaurar una seu de caracter cultural-catalaniste en l´edifici El Sigle en la Ciutat de Valencia. Les obres de reforma que estava fent l´entitat catalanista “Acció Cultural del País Valencià” presidida per Climent, han segut paralisaes per Coalicio Valenciana al trobarse importants recialles arqueologiques d´incalculable valor historic.