COMUNICAT DEL GAV
 
¿VET al GAV en FIMEL 06 en l’alcalde al cap? ¡SI!
 

A les afirmacions fetes per FIMEL a mijos de comunicacio, des del GAV hem de fer les següents preguntes, ya que, quedà ben clar lo que anavem a fer en la fira per mig de les conversacions telefoniques que tinguerem en ells.

Vendre llibres en valencià autentic, en les normes del Puig ¿es politic?

Vendre revistes de l’actualitat del mon valencianiste ¿es politic?

Vendre clauers de nostra Real Senyera ¿es politic?

Vendre camisetes afirmant que Som Valencians ¿es politic?

Vendre palmitos on estan dibuixats nostre Cap i Casal ¿es politic?

¿Aço es politica?

¿Ya no s’enrecorden com be els diguerem que anavem a vendre tot aço en la fira comercial? ¿No serà que no volen que Meliana s’entere de la realitat? Aço fa olor a: ¿Manipulacio? ¿ocultacio? ¿tergiversacio? ¿conveniencia?

Podem assegurar, ya que, tenim fonts mes que fiables, que s’ha donat per lo manco un stand mes tart que quan nosatros ferem la solicitut, i esta gent sí que ha estat en la fira.
Estan faltant a la veritat com tambe a la paraula, aixo es un fet, ratificat per les seues declaracions. A continuacio, en les mateixes declaracions per mig de fonts municipals, diuen que no els interessa la politica. ¿I perqué fan politica en “FIMEL 06 Diari de la Fira Comercial i Agrícola de Meliana” en la pagina 3, on tot lo mon ho ha vist?

¿Resultarà que l´ajuntament de Meliana està governat per anarquistes? Des d’eixe diari a quedat clar que fan politica dins de FIMEL i en el seu nom, manco demagocs per favor. ¿A qui volen enganyar?

Esperem que el poble de Meliana es done conte de qui està governant-los. Una gent que no te paraula, que manipula, que tergiversa i que sobretot fa catalanisme per allà on va.

“Si soc fill de la terra Valenciana…¿com renegar de ma mare?”