COALICIO VALENCIANA

Conferencia de Juan García Sentandreu en el Hotel Astoria de Valencia


L´unio del valencianisme

L´hotel Astoria se tornà a omplir de gom a gom per a sentir la conferencia de Juan Garcia Sentandreu, President Foral de Coalicio Valenciana. Mes cinc centes persones esperaven les explicacions del lider valencianiste sobre l´actual proces d´unificacio de forces valencianistes de cara a les proximes eleccions de 2007.

Presen Roca Tarazona, membre del Consell Foral i responsable de la secretaria d´implantacio, que esta fent un magnific treball per tot arreu del regne, escomença fent l´introduccio de l´acte i la presentacio de Juan Garcia que escomença en sa habitual elocuencia a desgranar un per un aspectes de maxim interes per als congregats.

En primer lloc, Juan Garcia parlà del proyecte de reforma de l´Estatut, proyecte que pretenia ser un argument mes de marqueting del PP, que volia pujarse al carro dels nacionalistes vascos i catalans, presentant una reforma “modelo”, consensuada en el PSPV i que llunt de respondre la voluntat del poble valencià ha sigut aprofitat pel catalanisme per a introduir reivindicacions del anexionisme català com l´introduccio de la AVL en el seu articulat o mes recentment la desaparicio del terme “idioma” per a facilitar l´anexionisme llinguistic.

Juan Garcia aprofita l´ocasio per a presentar l´esmena del diputat en les Corts de Coalicio Valenciana, Francisco Javier Tomas, que compartía taula, demanant la retirada per part de les Corts del proyecte per a evitar estes noves afrentes encara que puguera perjudicar al partit l´esmentà modificacio de la antidemocratica barrera del 5%.

Per atra part, el president parlà de les conversacions en Unio Valenciana de cara a conformar una candidatura única per a maig de 2007, unes conversacions que estan en un impass especialment desde l´arrivà de Gonzalez Lizondo, Junior, i a l´acostament d´Unio a forces radicals partidaries de la AVL i l´unio en el Bloc.

Juan Garcia, reiterà la proposta de Coalicio als dirigents d´Unio i als seus militants, propuesta feta arrivar per escrit davant notari, i que supon una proposta seria i equilibra entre els dos partits, sense supondre la perdua de personalitat de cada una de les forces, i que respon a les inquietuts del moviment valencianiste conscient de l´importancia vital que tindrán les proximes eleccions locals i autonomiques per al pervindre de la nostra comunitat.