GAV


El Grup d´Accio Valencianista denuncia davant la Guardia Civil les agressions de que foren objecte, el passat dia 22, durant la fira de Sant Vicent de la Vall d´Uxo


Els fets es produiren quan el passat dissapte, cap a les 20:30 h. un grup d´entre 15 i 20 individuos, vinculats a "Sharps", "Reed Skins", "Maulets" i inclus "Okupas", s´acostaren al stand del GAV, ubicat en el carrer Ramón y Cajal, i despres de provocar a les persones que alli s´encontraven els van insultar i diguentlos: "fascistes", "espanyolistes", "blaveros", "nazis", etc. Al mateix temps trencaven les pegatines en les que figurava la Senyera, tiraven la taula, els llibres i materials de propaganda i venda a terra, chafantlos, al mateix temps que danyaven la pergola del stand.
 
Desde el stand es va cridar a la Policia Local que es va personar en el lloc dels fets, tambe es va personar alli una patrulla de la Guardia Civil. Despres d´una persecucio per diversos carrers la Policia Local va conseguir detindre a dos dels implicats en els fets, traslladantlos a les dependencies municipals, aon els va identificar. Un dels identificats es J.D.B.M, vei de Nules, el qual ya havia segut reconegut per un dels membres del GAV que estaven en la taula quan es produiren els fets.
 
El Delegat del GAV en la Vall d´Uxo, va presentar la corresponent denuncia davant la Guardia Civil de la Vall d´Uxo. Segons dit Delegat, "en els dies previs a la fira ya haviem recibit amenaces per mig de varis foros d´internet, entre ells en el foro del periodic Las Provincias i en el foro "Racó Català".
 
Segons les mateixes fonts, "el GAV es una Asociacio Cultural, sense animo de lucre, en la finalitat de defendre i divulgar la cultura i les senyes d´identitat propies del Reine de Valencia".
 
Desde la Delegacio del GAV en la Vall d´Uxo s´ha volgut remarcar que no es esta la primera volta que recibixen insults, amenaces i atre tipo d´agressions, recordant com a eixemple lo succeit l´any passat en la Fira de Nules i en la mateixa ciutat de Valencia.