11 de abril de 2006
 

COMUNICAT DEL GAV DAVANT LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 5-04-2006

Davant la recient sentencia del Tribunal Supremo que torna a convalidar els tituls de valencià i català, el Grup d'Accio Valencianista vol manifestar lo següent:

1- Ni acatem, ni respectem una sentencia que va en contra de nostra historia, de nostra milenaria tradicio cultural i de nostre sentiment diferenciat com a poble. El GAV declara la seua ferma voluntat de continuar lluitant en tots els front possibles pel reconeiximent diferenciat de l'Idioma Valencià.

2- Ya en 1995, quan tingue lloc la primera homologacio que ha donat pas a esta sentencia, el GAV protagonisà un dur enfrontament en els que la varen fer possible. De la mateixa manera ara anem a dur a terme tantes accions com siga possible per tal de deixar clar a tots els responsables d'este nou atac a la Personalitat Valenciana que la voluntat del Poble Valencià està per damunt de sentencies judicials i de manipulades decisions politiques.

3- Encara que a primera vista puga pareixer que l'autentic responsable d'esta sentencia es Eliseu Climent i Accio Cultural, per ser ells els qui varen interpondre el recurs, mosatros responsavilisem directament a l’ Academia Valenciana de la LLengua, al Partit Popular i en concret a Esteban Gonzalez Pons com a ultims responsables d'esta ignominia. Tota la base de la sentencia se fonamenta en el nefast dictamen de la AVLL de 9 de Febrer de 2005, dictamen que com es public va pactar Gonzalez Pons en els maxims responsables del tripartit català.

4- Es per aixo que considerem l'anunci fet pel Consell Valencia de presentar un recurs a la sentencia no es mes que una nova campanya de rentada de cara per part dels nostres dirigents. Per desgracia i mentres no se deroge la catalanista AVLL i el seu mencionat dictamen, dita sentencia no podra ser derogada. Nomes un gir de 180 en la politica cultural valenciana podra tornar les coses al seu lloc i dur a la LLengua Valenciana al puesto que li pertoca per dret i per historia.

5- El Grup d'Accio Valencianista, tal i com ve fent des de fa 28 anys, participarà activament en tots els actes i movilisacions que es convoquen per part de la Coordinadora d'Entitats Culturals del Regne de Valencia o per qualsevol partit politic que tinga com a fi denunciar tot lo abans expost.


Valencia, cap i casal, 10 d'Abril de 2006