14 de decembre de 2007
 

La Coordinadora d´Entitats denuncia la manipulacio de la versio catalana del Trivial Pursuit


La Federacio Coordinadora d’Entitats Culturals del Regne de Valencia (FCECRV) vol manifestar el mes absolut rebuig a la manipulacio ofensiva a la realitat historica i als sentiments de valencians, balearics i aragonesos que arreplega l’edicio catalana del conegut joc Trivial Pursuit.


Qualsevol persona en un minim de cultura historica sap que els historics reines de Valencia, Arago i Mallorca mai han format part dels condats catalans, ni son ni han segut mai “Catalunya” (per molt que el nacionalisme catala aixina ho pretenga de manera patologicament obssessiva, atentant contra la realitat historica i ofenent a valencians, aragonesos i balearics). De la mateixa forma, resulta indignant vore com els mes insignes escritors del Sigle d’Or de la Llengua Valenciana (sigle XV), valencians que manifestaven explicitament en les seues obres que escrivien en llengua valenciana, siguen convertits en catalans que escrivien en catala.


Desde la FCECRV ya mos ham dirigit a l’empresa HASBRO IBERIA S.L. presentant una queixa formal reclamant la correccio d’estes manipulacions ofensives, i animém a totes les entitats i persones valencianistes a que no es queden en els braços creuats i presenten tambe les seues reclamacions. Esperém que esta empresa, responsable d’est enessim atentat pancatalaniste a la veritat historica, corregixca immediatament este greu erro i demane disculpes a valencians, balearics i aragonesos.


Tambe llamentem profundament que ni la Generalitat Valenciana ni la Conselleria de Cultura governaes pel Partit Popular hagen denunciat esta ofensa ni hagen reclamat la correccio de dita manipulacio historica, lo qual demostra una vegà mes l’incoherencia d’un PP que es disfrassa de valencianiste quan li conve, pero que en els fets purs i durs fa catalanisme a dreta i esquerra, siguent inclus capaç de crear una Academia Valenciana de la Llengua que nega l’entitat idiomatica del valencià, considerantlo un simple dialecte de catala, i que impon a tota la societat una normativa catalanisant destructiva de la singular i genuïna llengua valenciana.