6 de octubre de 2007
 

9 d'Octubre en Meliana

¡El Grup d’Accio Valencianista de Meliana participà el passat Divendres 5 d’Octubre en la Commemoracio del 9 d’Octubre celebrat en Meliana. Com era d’esperar, el GAV-Meliana no es podia perdre esta important cita i feu acte de presencia en condicio de convidats per l’alcalde de Meliana, el valencianiste Blas Devís en un gest d’admiracio cap a nostra impoluta entitat. Aixina puix, el GAV tingue l’honor d’obrir la provesso encapsalada per nostre President Manuel Latorre i acompanyat per alguns membres de les JJGAV.

Al remat, u dels millors moments de la Commemoracio fon quan l’Ajuntament de Meliana, alcalde al cap, hissà la Senyera en el I.M.C (Institut Municipal de Cultura de Meliana, antic bunker-filocatalaniste) en un gest mes be propi del Grup d’Accio Valencianista que d’un alcalde – no sabem si ha influit en esta decisio el parell d’instancies que des del GAV-Meliana se li han entregat tant a l’anterior equip de govern (BLOC-EU-PSPV) com a l’actual govern municipal (PP). Sent que l’ultima instancia es dugué farà unes escasses tres semanes, demanant l’utilisacio de la Senyera en tots els llocs de la localitat d’ambits municipals, de totes les maneres, i siga com siga, es bo que nostra Senyera, nostra Real Senyera Coronada es vaja veent cotidianament en la valenciana poblacio de Meliana-.

La nota critica es que Jose Antonio Riera (aixina el batejaren) , regidor en Meliana pel Bloc s’oferi a portar la Real Senyera en un gest d’absolut cinisme tipic de gent hipocrita i que soles busca que fer-se la foto, cosa que se li recorda durant tota la provesso per mig de la gent alli present que formem part del GAV mes algun que atre ciutadà de Meliana, se li va dir cosetes tant clares com el cantic que se li va dedicar; “Riera, Riera, solta la Senyera, que tu no creus EN ella”. Despres, al entregar-li al mateix personage una pegatina de “NO MOS FAREU CATALANS” com ya es va fer en l’antic alcalde bloquero, Vicent Ahuir, soles se li va ocorrer dir que “ell (Riera) no parlava en maleducats”, lo curios es que en els discursos que despres es feren exaltant nostra identitat valenciana i ensenya mes preciada, exaltant sobretot a nostra Senyera, no va aplaudir el nomenat Riera. ¿qui es el maleducat? Estant en la posicio de que fruia ¿a que anà si realment no vol, ni creu, ni sobre tot respecta a nostres simbols valencians?. Cadascu que traga les seues propies conclusions, pero en el GAV diem les coses clares i a la cara, no amagant-se com fan atres.

El proxim dimarts 9 d’octubre per la vesprada, tot aquell que vaja a Valencia vorà una manifestacio catalanista, i si observa un poc a la gent segur que troba al senyoret Riera per alli, ¿falta d’identitat? ¿aprofito? ¿cominanciero? ¿politic? Qui sap, pero lo que es segur es que valencià no es, per lo manco valencianiste segur que no, formant part com va, ell i molts atres, de la colla de renegats que estan mes que ben colocats per tot lo Regne de Valencia.


El GAV-Meliana vol concloure este comunicat desijant que es consolide d’ara en avant en Meliana esta Commemoracio cada 9 d’Octubre vinent demanant l mateix temps que s’unixquen mes pobles ab esta bona iniciativa, celebrar el Dia Nacional Valencià per tot lo Regne de Valencia.

Contacta en mosatros:
Valencia, Regne de Valencia
C/Pintor Gisbert nš17, baix. (dilluns i dijous a partir de les 19:00h)
info@gav-valencianistes.com