14 de febrero de 2007
 

IMPLANTACIO DEL GAV-PICASSENT

El valencianisme esta reviscolant, ya se tornen a vore en els carrers dels nostres pobles la veu dels valencians que clamen i lluiten per lo seu, per lo nostre, per lo que nos fa ser valencians. Una veu directa i sincera de defensa de les nostres senyes d´identitat mes genuïnes com son la llengua i cultura valencianes.

Un bon eixemple de conciencia de poble es la recent implantacio del Grup d’Accio Valencianista en Picassent i per la qual tinguem el gran plaer de presentar al poble de Picassent la seccio local GAV-Picassent.

D’esta forma volem fer mes proxim, directe i participatiu el mensage valencianiste a la poblacio Picassentera.

El GAV-Picassent naix en la intencio de:

Promoure l’associacionisme per mig de la nostra seccio local.

Difondre la Cultura Valenciana, en especial l’Idioma Valencià en la seua normativa d’El Puig, i la nostra identitat entre la gent de Picassent. Nos definim com a valencians i la nostra principal finalitat sera defendre els nostres simbols d’identitat valenciana.

Ser un punt de referencia de la nostra gent els nostres veïns de Picassent i intentar plantejar i resoldre tota classe de problemes que puguen afectar a la nostra societat.
Promocio del voluntariat.

La difusio dels valors humans.

Realisar cursos i tallers de cultura valenciana, en especial els cursos de llengua valenciana per a tots els Picassentins que aixina tinguen interes en coneixer-la.

Excursions de tot tipo, per a donar a coneixer a la gent de Picassent la nostra Ciutat de Valencia, el nostre poble de Picassent i les nostres comarques.

Activitats culturals de tot tipo: charrades, debats, coloquis, conferencies, campanyes, homenages, sopars, excursions, conmemoracions, naturalea, formacio, reivindicacio i accio (manifestacions)…etc., per a fomentar la participacio valencianista en la vida social de Picassent.

Excursions per a coneixer millor els nostres parages valencians aixina com tot el ric patrimoni que te la nostra geografia valenciana.

Si tens un sentiment valencia ben arraigat en lo cor de voler lo millor per al teu poble , esta es la teua associacio.

¿Com pots contactar en mosatros?:

Estem en el Carrer Calvari n·50 tots els dimecres de 8 a 9 i dijous de 8 a 11.
Reiterant la nostra disponibilitat i colaboracio un salut cordial i respetuos.

R.M.Albert

El President local del GAV-PICASSENT