20 d'octubre de 2007
 

PROGRAMA D’ACTES

Dimarts 23-X-2007

Actuacions: Diferents grups de vall, d’aquells que ya actuaren en El Parterre han
volgut estar esta nit açi en mosatros. Per a escomençar anem a gaudir en
l’actuacio de dos parelles porvenients dels grups La Senyera i El Forcall
que mos ballaran: “Valencianes del Bolero Pla” i “El u i el dos”

A continuacio una de les veus mes boniques i mes historiques de la canço
valenciana, la de Pilareta, que contara en la colavoracio de
Maribel Quilis de l’Escola de Cant de Junta Central falleras, que mos
volen felicitar en el nostre 30 aniversari en le Albaees que ha verssat per
a l’ocassio el poeta Pepe Bea. Estaran acompanyades per la dolçaina i el
tabalet de Josep Leto.

Tornem a rebre en un fort aplaudiment als nostres ballaors que en esta
ocassio ballaran “La Chaquera Vella”

Dijous 25-X-2007

Parlaments: Breu presentacio de cadascu d’ells
-Rafael Orellano Iñiguez (President Fundador)
-Pascual Martin Villaba i Medina (2 President)
-Juan G Sentandreu (5 President)
-Manuel Latorre Castillo(6 President)

Insigniees: La Junta Directiva del GAV h’acordat concedir de manera excepcional i en
atencio als seus merits i trayectoriees valencianistes l’insignia d’or de
l’entitat, (insignia que no mes tenen els nostres presidents i els Premis
Llealtat) a : MANOLO ZARZO, Secretari Fundador del Grup d’Accio
Valencianista i a PEPE ALBA membre historic del grup i que
ha format part de manera quasi ininterrompuda de les diferents directives
durant estos 30 anys de vida.

Himnes: -Canço de Lluita
- Himne de Tots els Valencians
Com tots els ultims dijous de mes al finaliçar se servira la tradicional “picaeta valenciana”


Divendres 26-X-2007

Presentacio-Coloqui del llibre “CRONOLOGIA HISTORICA DE LA
LLENGUA VALENCIANA” a carrec del seu autor Joan Ignaci Culla, (que
va ser durant 14 anys Vice-President del GAV) i del nostre president Manuel
Latorre que fara l’introduccio i moderara les posteriors intervencions.

Contacta en mosatros:
Valencia, Regne de Valencia
C/Pintor Gisbert n17, baix. (dilluns i dijous a partir de les 19:00h)
info@gav-valencianistes.com