CULTURA

La Fundacio Nou Valencianisme edita “La gran estafa de l´AVLL”

Sentandreu: “El meu llibre es la cronica de l´agressio mes greu de l’historia que ha patit la ha patit llengua valenciana”.
 
Juan García Sentandreu, President de Coalicio Valencia mos presenta el seu sext llibre com a una segon edicio i continuacio del que edità en 1999 “Les claus del pacte de la llengua” que narrava els primers passos de l´Academia Valenciana de la Llengua creà en 1998 pel govern autonomic del PP.
 
-¿Per que "La Gran Estrafa"?
- Si te referixes al titul, perque estem davant d’un frau d’una dimensio i alcanç verdaderament incalculables. Si fas alusio al llibre, simplement perque quan vaig publicar “Les claus del pacte de la llengua” quedava per compondre i designar als academics de l´AVLL i, lo que es mes important, per publicar el dictamen de 9 de Febrer pel qual s´ofisialisa el català en la Comunitat Valenciana.
 
 
-¿Creu voste que la gent es conscient de lo que està passant?
-No. Quan anavem i anem pels pobles fent implantacions de Coalicio Valenciana yo conte estes coses a la gent i es queden commocionats davant una realitat que ni de llunt coneixien. Molta gent pensa que el PP es el paradigma del valencianisme. Pero es tot escaparat i pura estetica. Darrere d´aixo hi ha una vocacio pactista entre el govern de Francisco Camps i el govern tripartit catala en tot, Eurorregio (= “països catalans”), identitat, llengua, i, a curt determini, la possibilitat de fer un pacte de govern nacional com en el 96 entre PP i CiU.
 
- Les senyes que voste dona en el llibre ¿estan contrastats?
Tots. En informacions de prensa i recioneiximent documental de tots els protagonistes.
El PP confesà i reconegue el pacte de Reus pel qual es creà l´AVLL per aplegar a eixa falsa l´unitat llingüistica entre valencià i catala. El dictamen de l´AVLL no necessita cap prova, esta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i diu lo que diu: que valencià i catala son la mateixa llengua i que tan llegal i oficial es la denominacio de valencià com la de catala en la Comunitat Valenciana.
 
 
-Pero en el nou Estatut del 2006 que es una norma superior diu que la denominacio es valencià…
- Si pero al incloure en el mateix articul 6 aon es parla d´aixo, l´oficialitat i autoritat llingüistica de l´AVLL en ranc normatiu s´equipara la denominacio estatutaria, valencià, en la denominacio academica de catala. Una vergonya.
 
-¿Qui va ser qui negocià el contingut del dictamen en el Govern català?
- Esteban González Pons que era el portaveu del Consell de la Generalitat Valenciana. Camps sabia del caracter pactiste i pastisser d´este llamentable personage. Ell es reuni en Ezquerra Republicana de Catalunya, en Convergencia i Unio, i en el Partit Socialiste Catala, Bargalló-Rigol-Maragall i redactaren la part mes important del dictamen: l´unitat llingüistica i lliteraria, la doble denominacio llegal i l´ oficialitat de la llengua.. va ser el 8 de Giner de 2005 en casa de l’ex president del Parlament catala, Joan Rigol.
 
 
-¿Camps estava al dia de tot?
Per supost. Quan es tancà l´assunt vingueren a Valencia i rubricaren el pacte en el Palau de la Generalitat. Despres es reuniren en els academics i s´en anaren a dinar al restaurant Neptuno de la Malvarrosa a celebrar la seua traïcio.
 
¿Quants eixemplars s´han fet d´este llibre?
Se ha fet una tirà inicial i ya vorem. No tindrà l´alcanç de Breu Historia que aplegà a tirar 50.000 eixemplars pero lo important es que vaja escampantse.