PREMIS PALLETER
 
Fotografia

 
Video

 
 
Articul

VALENCIÀ I ANDALUS: EL JOC DE LES 7 DIFERENCIES

Molt a sovint, en un alardo d’ignorancia, de manipulacio o d’abdos coses, es soste la següent tesis: “El Valencià és la mateixa llengua que el catala, considerar el Valencià com una llengua distinta de la catalana sería com si considerarem a l’ andalus un idioma distint del castellà”. Pero ¿realment és aixina? ¿Els casos del Valencià i de l’andalus són identics? Al llector li proponc un joc, el de les 7 diferencies; a vore si pot trobar-les.

1) La societat andalusa considera que l’ andalus i l’ espanyol són la mateixa llengua. La societat valenciana afirma que Valencià i catala són dos idiomes distints (concretament, el 70% dels valencians segons el CIS de 2004).

2) Parlant de lliteratura, Andalusia no ha tingut mai un Segle d’ Or. Valencia va tindre el primer Segle d’ Or de totes les llengües neollatines –el XV-, centuries abans de que naixquera Catalunya.

3) Els escritors andalusos tradicionalment han afirmat escriure en espanyol o castellà. Per contra, cap autor del Segle d’ Or afirmà mai escriure en catala o que el Valencià i el catala foren la mateixa llengua.

4) En Andalusia no hi ha texts seculars d’ autors andalusos que diferencien entre andalus i castellà. Pero en Valencia sí existixen. De fet, Fra Antoni Canals, en 1395 afirmà: “(...) el tret de lati en nostra vulgada lengua materna valenciana, exi breu com he pogut, jatse sia que altres lagen tret en lengua catalana”.

5) En Andalusia sempre s’ ha utilisat la denominacio “espanyol o castellà” per a referir-se a la seua llengua. I en l’ actualitat -llevat de casos excepcionals- ningu contradiu eixa nomenclatura. En Valencia tota la vida s’ ha afirmat parlar en Valencià, i nomes des de temps historics recents hi ha un intent de nomenar catala a la llengua dels valencians, concretament des del naiximent del nacionalisme expansioniste catala, datat de finals del segle XIX.

6) Andalusia no existia abans que Espanya. Per contra, Valencia existia segles abans del naiximent de Catalunya. Ho dic perque els llocs geografics són els que otorguen el nom a un idioma.

7) No hi ha autors espanyols (significatius) que reconeguen l’ andalus com idioma distint del castellà. Pero sí hi ha de catalans que admeten que Valencià i catala no són la mateixa llengua: Pompeu Fabra, Antoni Badia Margarit, Antoni Rubió i Lluch, Manuel Montoliu, Francesc Carreras i Candi, Francesc Pi i Margall, etc.

CONCLUSIO: Sense eixir de la Peninsula, trobem tambe el cas del gallec i el portugues, dos llengües bessones que s’ entenen entre si i que oficialment són dos idiomes independents. En eixe model és en el que de veritat encaixa el cas valencià-catala (i no en el cas andalus-castellà com torticerament volen fer creure). Pero clar, si el Valencià es compara en el gallec (i no en l’ andalus com volen) tota la pseudociencia catalanufa se vindria abaix.