7 de decembre de 2009
 

Coalicio Valenciana s'opon al derriu del mur que rodeja el Jardi de Monforte

Davant la filtracio feta per alguns mijos de comunicacio al voltant de la que pareix imminent decisio de l'Ajuntament de Valéncia de derribar uns 170 mts del mur que circumda el Jardí de Monforte. Coalicio Valenciana vol manifestar el seu total rebuig a tan injustificable mida. Decisio en la que una volta mes ha tingut un desafortunat protagonisme el President del CVC, Santiago Grisolia, que ha decidit en el seu vot particular a favor de dit derrocament.

Coalicio Valenciana considera un erro historic el voler desfer-se de l'unic vestigi que mos queda als valencians del desaparegut Palau de Ripalda. Maxim si tenim en conte que este mur de mamposteria de mes de dos metros d'altura es precisament un dels elements caracteristics d'este tipo de jardins decimononics, que en la seua privacitat volien recrear l'idea persa del parais terrenal. Monforte va ser des de la seua cracio lo que se coneix com un Hortus Conclusus (jardí rodejat de murs). Una volta mes l'esnobisme i la falta de previsio del equip de Rita Barbera pot deixar-mos als valencians sense un referent historic de primer orde.

En este sentit el Vicepresident de Coalicio Valenciana, Manuel Latorre ha manifestat la seua indignacio davant del caprig de Barbera i Grisolia de convertir un jardí del segle XIX en un atre del segle XXI que res tindria que vore en la seua concepcio i funcio historica. Caprig que mos costara als valencians, com a minim, uns 90.000 euros. Cost que se voria agravat per la dificultat que tindria una hipotetica reposicio del mur, cas de que les diferents denuncies presentades contra esta decisio per atentar contra un be declarat d'interes cultural prosperaren, com ya s'ha vist en el cas el Teatre Roma de Sagunt. Latorre considera que en estos moments l'Ajuntament de Valéncia deuria tindre atres prioritats culturals, com per eixemple la de salvar la Alqueria del Moro (segle XIV), o l'edifici de La Roqueta (segle XIII).