30 de març de 2009
 

La plataforma MOVIMENT VALENCIANISTE PER EUROPA demana formalment l´adhesio d´Unio Valenciana i atres entitats culturals valencianistes al proyecte


El MOVIMENT VALENCIANISTE PER EUROPA ha remitit a Unio Valenciana, l´associacio cultural Cardona Vives de Castello i a María Dolores García Broch, com a representant d´Accio Regne de Valencia i atres associacions, una carta certificà demanant la seua participacio en est ambicios proyecte de cara a les proximes eleccions europees.


En l´escrit informen als representants d´estes entitats de la constitucio del MOVIMENT VALENCIANISTE PER EUROPA, conformat per un grup de politics, intelectuals i representants d´entitats valencianistes, afirmant en eixe document que “esta Plataforma preten convertir-se de cara a les proximes eleccions europees en un punt d´encontre i debat obert a tot el valencianisme, tant cultural com politic, per a oferir finalment als ciutadans una resposta a les necessitats i inquietuts que l´actual configuracio de l´Unio Europea mos planteja”.


El MOVIMENT VALENCIANISTE PER EUROPA te previst organisar en breu una reunio de tot el valencianisme cultural i politic, per a que entre tots, i en la maxima urgencia i llealtat, es puga definir la participacio del valencianisme en els proxims comicis electorals, aixina com redactar un document base minim de consens entre tots, indistintament de la sensibilitat valencianista que tingam.


Juan García Sentandreu, representant del MOVIMENT VALENCIANISTE PER EUROPA, ha confirmat que ya s´ha creat un correu electronic baix la denominacio de “moviment_valencianiste_per_europa@hotmail.com”, i que en les proximes eleccions europees internet, les noves tecnologies i la participacio dels ciutadans son qüestions fonamentals del debat social.