ENTREVISTA

Entrevista a José Vidagany Secretari General de Coalicio Valenciana

Hui elpalleter entrevista a este jove abogat i actualment cursant el doctorat en dret civil. El segon d´abord en el partit que presidís Juan Garcia Sentandreu i que desde sempre a estat vinculat al valencianisme tant desde la presidencia de Renovacio Universitaria com desde atres entitats valencianistes, com la Federacio Coordinadora d´Entitats Culturals del Regne de Valencia o el Grup d´Accio Valencianista. Del seu treball junt al president de Coalicio valenciana han eixit molts dels recursos, dictamens i manifests en defensa de la llengua valenciana i mes concretament els diversos procediments contra l'AVLl.

P- La manifestacio del dissabte demanant la dissolucio de la AVL junt a milers de valencians, pese a tot, els mijos l´han presentat comparantla en la del 27N com a una resposta minima ¿Quina es la seua valoracio?

R- Totalment positiva, ompliren la Plaça de la Verge de milers de valencians i valencianes, recolzant una vega mes la crida de Coalicio i denunciant el catalanisme al que mos aboquen des de les files populars, evidentment ningu pot comparar una concentracio-miting d´un partit politic organisà en cinc dies, en una manifestacio multitudinaria pels carrers de la ciutat de Valencia.

P- ¿pero el aforo..?

R- Calcularem les previsions d´assistencia a l´acte i per aixo cambiarem l´emplaçament. En un acte com la concentracio d´este dissabte ni ha que controlar molts factors per a que no hi hasquen incidents. Se compliren les expectatives sobradament i va ser un acte sense incidents i de reafirmacio valencianista, en defensa de la llengua valenciana i per la derogacio de la AVLL.

P- ¿Considera que els grans partits interesats en fomentar el bipartidisme han presionat als mijos?

R- Per supost, mosatros no volem duptar de l´independencia dels professionals dels mijos, pero n´oblidem que els mijos son empreses en uns interessos monetaris concrets. Les vinculacions dels grups mediatics en els grans partits son per tots conegudes.

P- ¿Entonces?

R- Per a Coalicio Valenciana el mijos de comunicacio son molt importants, i mos agrada tindre una bona relacio en tots ells, pero la nostra força la tenim en lo carrer. Totes les persones que van estar en la Plaça de la Verge el passat dissabte, vibrant en totes les intervencions, son el millor valor que tenim en Coalicio Valenciana.

P- ¿Que ha suposat la concentracio del passat 19 de febrer per a Coalicio Valenciana?

R- Coalicio Valenciana ha demostrat que el PP de la Comunitat Valenciana no te molt clar la seua identitat, i que Gonzalez Pons va pactar en els catalans el Dictamen de la AVLL aon s´aprova que valencià i catala son la mateixa llengua. La gent sap que som l´unic partit que pot asegurar que en el 2007 el PSPV no entre en la Generalitat Valenciana i que el Partit Popular comence a fer valencianisme.

P- ¿Els costà molt la concentracio?

R- Estes coses no son barates. Se fa un gran esforç a tots els nivells per a organisar un acte tan brillant com la concentracio. Un gran treball dels voluntaris, del gabinet de comunicacio i de tots els militants i simpatisants. A banda ha segut un treball molt intens, en nomes una semana s´ha fet tot el treball, hem adquirit uns habits que estan fent escola i que sense dubte mos seran de profit per a les proximes convocatories.

P- S´ha comentat que reben financiacio tant de sectors zaplanistes com desde les files del PSOE, ¿que hi ha de cert en estes afirmacions?

R- Res. La financiacio d´un partit es molt clara i no permitix esta clase de jocs d´interessos. El partit se financia de les quotes dels seus afiliats i de les aportacions d´estos. Abanda, en estos actes sempre hi ha gent que colabora voluntariament a sufragar estos gastos. El govern valencià, en veu del seu portaveu González Pons, es el que està intentant embrutar el bon nom del nostre partit.

P- Vostés estan duguent a terme una campanya d´implantacio realment forta en un partit tant jove, ¿com va la marcha?

R- Aixo lo podeu dir vosatros desde el palleter que doneu una ampla informacio de les nostres activitats, pero be, ya que m´has fet la pregunta te direm que els valencians ya tenim una llinea d´alta velocitat en lo regne, la que esta seguint Juan Garcia acodint als pobles, donant charraes i inaugurant seus a un ritme frenetic. Volem crear un referent politic proxim al ciutadà i que responga a les seues inquietuts.

P- ¿Aprofita per a la credibilitat del proyecte la trayectoria del seu lider?

R- Per supost. Juan Garcia Sentandreu es l´unic que pot abanderar un proyecte d´estes caracteristiques, per la seua formacio, el seu carisma i la seua impecable trayectoria en la defensa dels nostres signes d´identitat des de fa mes de 25 anys. Juan escomença en la facultat de Dret a lliderar l´oposicio al catalanisme que representava el rector catalaniste Lapiedra, i no ha parat de lluitar pel valencià a nivell juridic, economic i personal.
Del seu treball han eixit llibres, recursos judicials i moltes manifestacions i actes valencianistes, com la Manifestacio del 97 o la del passat 27 N de 2004. L´historia del valencianisme dels ultims vinticinc anys no es pot explicar sense Juan Garcia, si hi ha algo encara per lo que els valencianistes tenim que lluitar es en bona mesura gracies a d´ell.

P- S´els acusa, al nostre pareixer injustament de ser un partit d´extrema dreta o en vinculs en partits d´eixe talant ¿que mos te que dir al respecte?

R- Esta es atra de les mentires del nostre Conseller González Pons. Coalicio Valenciana es un proyecte foralista i que defen la Constitucio i l´Estatut d´Autonomia com a norma de convivencia democratica. Pero lo mes important dels que formem este proyecte, i lo que mos dona la conviccio de que aixo no se´l creu ningu, es que representem un partit del poble, format per gent que viu als barris de les nostres ciutats i que s´alça tots els dies per a anar a treballar, els nostres amics i simpatisants mos coneixen de tota la vida, i saben que som i que pensem.

P- Pero ¿España 2000 no va acodir a la manifestacio del 27N i a la concentracio del passat 19 de febrer?

R- La manifestacio de novembre va ser una cridà a tots els que vullgueren participar, no era un acte de partit sino del poble valencià. En ella participaren des de els republicans fins al carlistes, nacionalistes d´esquerra i regionalistes.

P- ¿Existix algun pacte entre Coalicio Valenciana i algun atre partit?

R- No. Si que hi ha conversacions entre atres partits independents d´Alacant i Castello que han mostrat el seu interes per a sumarse al proyecte, tal i com lo han fet ya desde IRV i el PRCV, formacions politiques que ya formen part de Coalicio Valenciana. Estem fent un gran partit valencianiste on els que de veritat volen defendre els interessos de la nostra comunitat son els unics que tenen cabuda.

P- ¿Com califiquen la situacio per la que atravessa el Partit Popular?

R- Es un partit en una forta divisio interna, ya que la seua eixida del poder a nivell nacional els ha pillat per sorpresa a molts que vivien de la politica, i que s´han quedat sense treball. Tot aixo ha motivat que sorgisquen enfrontaments interns entre campistes i zaplanistes, abanda del catalanisme d´importants representants del govern valencià i del partit popular, que han pactat en el tripartit catala i en els academics de la AVLL el Dictamen de 9 de febrer de 2005 a on es reconeix que valencià i catala son la mateixa llengua.