POLITICA

Entrevista a Joaquin Corredor Vicepresident de Coalicio Valenciana

Joaquin Corredor mos rep en la seu de Coalicio Valenciana, el partit que presidix Juan Garcia i del que desde fa poc temps, Chimo, com els seus amics li anomenen, es Vicepresident despres de l´incorporacio del Partit Regional de la Comunitat Valenciana a este gran proyecte.

P- La gent mes major sap qui es Joaquin Corredor, pero pera la gent mes jove ¿Qui es Corredor?

R- Joaquin Corredor es un home com tu be dius que ha passat 60 anys afortunadament dins del Valencianisme, ha estat durant 15 anys militant en el Partit Popular. I ya al principi recorde que, en un amic comu que li dien Navarro i que, ademes, estava en el Grupo d´Accio Valencianista, les primeres pegatines que es feren en Valencia en defensa del valencià les vam financiar en part mosatros, vam fer algun acte en la Sala Xuquer, mes tart en el Teatre Principal... formavem un grup d´amics en defensa de l´identitat valenciana. Posteriorment vaig tindre el plaer de coneixer a Juan Garcia Sentandreu al colaborar en el pleit contra Lapiedra, en Vicent Giner Boira, en Jose Manuel Ricart i en ell.

P- ¿Valencià o castellà?

R- Yo solc parlar mes en castellà, perque la meua familia, la meua dona es descendent d´Argentina, pero en el meu sogre sempre ha parlat en valencià. Yo ha vixcut alguns anys fora d´Espanya, pero lo que si tinc clar es lo que dic sempre: soc de Muro d´Alcoy, valencià, i parle el valencià que em va ensenyar ma mare, o siga, que es un tema que heu tinc molt clar.

P- ¿Va tindre algun problema en el PP per defendre el valencià?

R- En la meua epoca coma membre del Comite Eixecutiu, a principis dels noranta, es va fer la campanya diguent que anavem a defendre el valencià i tot lo que estava relacionat en Valencia. Posteriorment, com ya escomençaren a no fer lo que haviem promes en campanya electoral vaig escomençar a tindre algun problema en aquell moment en Tarancon (que en pau descanse). Me se va intentar comprar pera que em callara. Afortunadament a la meua edat, especialment a la meua edat, no em calla ningu.

P- Voste, a pesar de que presidia el Partit Regional, apareix novament en la vida publica de la ma de Juan Garcia Sentandreu. ¿Com sorgix est aproximacio entre els dos?

R- Hi ha una cosa que els valencians tenim que tindre molt clara. Crec que esta es l´ultima oportunitat que tenim els valencians de tindre un partit autenticament valencià que defenga nostres costums, nostra forma de pensar, nostra economia... en fi, tot lo que correspon a una Comunitat com la nostra que ha segut en Espanya durant molts anys.

Anular un partit en la ilusio que u heu monta mos va costar, pero crec que en este moment ham donat un pas molt important: ham antepost els interessos de la Comunitat Valenciana als interessos personals. En estos moments no podem fer com s´ha fet hasda ara, es dir, una gran cantitat de chicotets partits i grupusculs, i u trau 5.000, atre 4.000, i al remat lo que estem fent sempre es de camara grossa als partits hegemonics que son el Partit Popular i el Partit Socialiste. Aixina que, vam posar en una balança els pros i els contres i vam vore que, fonamentalment, lo que teniem que fer es unirmos. I, bo, en aixo estem, lluitant pera que este proyecte seguixca avant.

P- Voste ha segut un home important en l´estructura del Partit Popular... ¿Esperava d´este partit un gir al catalanisme com el que ha donat en els ultims temps?

R- Home, gracies per lo d´important dins del partit, pero t´assegure una cosa; que si haguera conseguit la presidencia del partit, lo que ha ocorregut en la Comunitat Valenciana respecte al valencià i l´Academia Valenciana de la Llengua, indiscutiblement, no haguera passat.

Pera mi ha segut una venda al millor postor. Un partit que te majoria, i que, ademes, ha fet una defensa a ultrança en les seues campanyes electorals de que anava a defendre el tema del valencià, la cultura... i despres s´ha venut al millor postor, en este cas Catalunya, a mi em dona una sensacio que... bo, aci li done un nom: es una poca vergonya.

Lo que no es pot fer en politica es enganyar a l´elector. Aquella frase celebre de Tierno Galván que dia que les promeses electorals no son pera complirles, no va en mi. Yo ha dit sempre que les promeses electorals son pera complirles i el Partit Popular lo que ha fet es vendre a la seua militancia per un costat i al seu votant per l´atre.

P- ¿Com es veu l´actual panorama politic desde una formacio tan jove com Coalicio Valenciana pero que al mateix temps està conseguint aunar a gent en tanta experiencia, com voste mateix, Lola Garcia Broch o inclus pareixer ser que agruparà tambe a Fernando Millán?

R- I alguns mes, alguns mes. Concretament esta vesprà ha tingut una reunio en un ex Director General en eixe sentit. El panorama yo heu veig en un gran moment pera la Comunitat Valenciana. El Poble Valencià està reaccionant molt positivament ad este nou proyecte que s´ha llançat i que es Coalicio Valenciana.

P- ¿La gent no es esceptica?

R- En alguns casos, si. Hi ha gent, persones en les que parles que tenen alguna experiencia o han tingut alguna experiencia politica i que han vixcut la politica, que es sent enganyà i decepcionà. Pero en politica el Poble es qui al remat mana, es qui deposita els vots en una urna, te la possibilitat de sospesar, i en este cas el Poble Valencià tindra l´oportunitat de sospesar lo que ha fet el Partit Socialiste per un costat i el PP durant els ultims anys que han segut nefasts pera la Comunitat Valenciana. Ahir vaig dir en Sagunt que si haguerem tingut un partit autenticament valencià la quarta planta de Sagunt no haguera ocorregut. I com aixo infinitat de coses de mes o menos envergadura.

Per tant, el moment es crucial, es el moment del despertar d´una nova ilusio pera que la Comunitat Valenciana tinga efectivament un partit valencià que sapia defendre nostres interessos. Els que estem aci en alguna experiencia politica, venim a aportar i estem aci pera que el barco arribe a bon port.

P- Juan Garcia Sentandreu ha dit que Coalicio Valenciana posarà punt i final a l´Academia Valenciana de la Llengua. ¿Estan realment convençuts d´aixo o nomes es un argument pera no complir?

R- Bo, mosatros heu tenim molt clar. La llei de l´AVLl te que ser derogà. Aixo es un bodrio que s´ha creat en el beneplacit de José María Aznar en el seu moment, en el senyor ex President de la Comunitat Valenciana, el senyor Zaplana, a esquenes i enganyant al Poble Valencià. Erem molts en la Comunitat Valenciana els que sospitavem lo que estava ocorreguent, pero que vinga el senyor Pujol a Valencia convidat pel Partit Popular, que done una conferencia i que diga textualment que Zaplana va complir aquell pacte, i que d´aigua ni una gota, demostra la calitat dels governants que tenim en estos moments.

Yo crec, tal volta siga un defecte, per aixo em vaig emportar moltes bofetaes en el PP, el meu ex partit, que un home quan dona la seua paraula la te que mantindre. Aixo es sagrat.

P- Coalicio Valenciana aspira a ser la clau de la Generalitat en el 2007, pero per ad aixo tindra que superar el llisto del 5% ¿No es un llisto molt alt pera un partit nou?

R- Yo pense que no. En estos moments te puc dir en gran ilusio i en gran satisfaccio que podem, i de fet ya n´hi han datos que s´estan palpant, tant en l´opinio del votant, que es molt important, de que efectivament es el gran moment de Coalicio Valenciana. I crec que anem a conseguiro, com es va conseguir fa uns anys. Perque està clar que hi ha infinitat de votants en la Comunitat Valenciana que mai voten al PP ni al Partit Socialiste, que son eixos valencians que estan ahi callats pero que fa falta que els animem a que el dia de les eleccions en el 2007 vagen a votar i confien en mosatros. Que conten en que hi ha atra forma de fer les coses; que va a alcançarse el llisto del 5% i que anem a donar una gran sorpresa en la Comunitat Valenciana, i demostrarém al Poble Valencià que hauran fet una gran cosa, que es depositar la confiança en la gent de Coalicio Valenciana.

P- ¿Creu voste que la perspectiva es de conseguir estos objetius?

R- Home, en aixo estem, i per aixo anem a lluitar. Com te dia anteriorment, yo estic molt ilusionat en el tema, per ad aixo estem mosatros aci, per ad aixo mos ham incorporat. I, ademes, tenim un factor molt important: tenim joventut. I si portem la llinea que estem portant i mos respon Alacant i Castello com mos està responent, yo calcule que sense dupte anem a tindre la clau de la governabilitat en la Comunitat Valenciana. I entonces podrem evitar moltes de les llastimoses decisions que s´estan prenent en contra dels interessos de l´agricultura, de la cultura, de la economia i de la Comunitat Valenciana, perque estem perdent el tren i hi ha que lluitar pera que no ocurrixca.

P- ¿Algo mes que afegir a l´entrevista?

R- Solament lo que volia dir es que es molt important que tot valencià reaccione i que pense que lo que estem fent aci es molt important pera la Comunitat Valenciana. Esta es, yo crec, l´ultima oportunitat que tenim els valencians de tindre autenticament un partit nostre, serio, decent que defenga la llibertat, que defenga l´economia, que defenga al Poble Valencià com no s´ha fet durant els ultims 25 anys. I per tant m´agradaria que es fera molt d´enfasis en que confien en Coalicio Valenciana, que estic segur que no els anem a defraudar, que quan aplegue el moment de les urnes depositen el vot en Coalicio Valenciana pera que de veritat vegen que hi ha atra forma de fer politica. Per lo demes, moltissimes gracies per tot i a vostra sancera disposicio. .