POLITICA

Entrevista a Juan Garcia Sentandreu President de Coalicio Valenciana

reproduida del ultim numero la revista SOM del Grup d´Accio Valencianista (GAV)
“EN EL 2007 SOLS PACTARÉM EN VALENCIANISTES I EN QUI MOS GARANTIXCA POLITIQUES VALENCIANISTES”

Encara resonen les paraules de Juan Garcia, en una Plaça de la Verge plena de gent, assegurant que la presencia de Coalicio Valenciana en el 2007 en les institucions impedirà que el PSOE arribe a la Generalitat i que el PP seguixca fent catalanisme.
Precisament pera desvelar les intencions politiques que te el partit que llidera García Sentandreu, SOM li ha fet una entrevista en exclusiva
.

¿Que vol dir voste en que Coalicio impedirà que el PP seguixca fent catalanisme?

Es molt senzill, quan Coalicio entre en les Corts Valencianes la seua presencia serà decisiva pera la composicio del Govern. Lo que es diu la clau de la governabilitat.
En eixe escenari, Coalicio Valenciana excluix d´eixida consevol pacte en el PSOE, no sols perque es un partit catalaniste –el PP tambe es- sino perque en qüestions ideologiques importants s´allunta de Coalicio Valenciana.

Lo del PP sera molt senzill o molt complicat en funcio de que este partit que, darrere del seu escaparat valencianiste, no fa mes que concessions greugissimes al catalanisme, siga capaç o no de llevarse de damunt a les persones que han segut els responsables del dictamen de l´AVLl. Pero tambe de que pasen inexorablement per l´acceptacio de la nostra politica cultural, educativa i informativa que son els pilars de la nostra accio de govern valencianiste.

Si no accepten deuran de governar en minoria i els pactes seran, en el millor dels casos, puntuals i en funcio dels interessos del valencianisme.

¿En quins partits s´enjuntarà Coalicio Valenciana pera fer candidatures?

Coalicio Valenciana es ya un sumatori de partits. Es, en si mateix, una Coalicio a la que han anant incorporantse i s´incorporaran partits que siguen valencianistes i que accepten les premises del Nou Valencianisme. Si me parles d´Unio Valenciana esten oberts a una integracio global per tal d´unir definitivament el valencianisme pero sense pedre la nostra personalitat que es nova i ha calat en la societat valenciana en força i prestigi.

¿I lo que diuen d´España 2000?

Es totalment fals. No poden donar validea ni fer el joc als que propagen estes mentires.
Mosatros som un partit foraliste d´ambit autonomic, en un clar compromis constitucional i no contraconstitucional. I defenem per damunt de tot una posicio 100 % valencianista. El que España 2000 acodira a la manifestacio de novembre es una coincidencia física com va ser la presencia del Partido Republicano o atres entitats progressistes valenciansites. Lo d´una possible Coalicio es un infundi que sols servix pera crear confusio. Els que mantenen eixe discurs o acusacio son persones vinculaes al PP i al catalanisme.

No son les uniques acusacions contra Coalicio o voste…

I seran cada dia mes i mes cruentes. El PP, que es el gran propagaor de totes les calumnies i insidies contra mosatros, no deixarà d´excamparles per tots els llocs.

Primer mos ignoraren. Ara, vista la nostra presencia en els mijos i l´impacte politic que esta tenint Coalicio Valenciana, toca el desprestigi.

Front a tot aço lo unic que dic es que el PP jua en foc, perque no por encendre un foc al que necessitarà acostarse si no vol que manen els socialistes. Despres vindran plorant i intentant apagar el foc en quatres dies i no se si podran.

¿Voste diguè que el Conseller Portaveu del Govern Valencià Esteban Gonzalez Pons era un joguet al servici del catalanisme?

Esteban Gonzalez de Pin i Pons, no es un inofensiu joguet o titaro al servici del catalanisme, es un entusiasta voluntari que s´enrolà en les files del catalanisme quan estava en l´universitat. Estava de moda ser de dretes i catalaniste i este chic, que va de “guay” per la vida, es juntà en tots els progres del Bloc mentimentres l´estirava la jaqueta desde Nuevas Generaciones als liders locals del Partit Popular. Eixa ha segut tota la seua carrera politica. Ell es un professional de l´insidia i de la mentira. Es dedica a intoxicar en els mijos de comunicacio i utilisa l´estrategia de l´esquerra pera combatre a l´adversari: la difamacio.
Voste denuncià que va participar en la redaccio del dictamen de l´AVLL…

Ell es l´autentic responsable i autor politic i inteluctual, no sols del dictamen de l´AVLL que pactà en Carod, Maragall i CiU en el seu viage estos Nadals a Barcelona, sino tambe del ditamen del Consell Valencià de Cultura en 1998. Es expert en dictamens que humillen als valencians i que neguen la llengua valenciana. Es un ser fragil que en algun moment el PP s´el llevarà de damunt pera la seua supervicencia.

¿Podra Coalicio Valenciana desfer tot lo que de mal ha fet el catalanisme en estos ultims anys en govenrs socialistes i del Partit Popular?

Teniu que tindre eixa seguritat. Mosatros no acodim a la politica pera fer tonteries. Anem a desmontar tot l´entramat catalaniste creat desde 1982 tant pel PSOE com pel PP. Coleges, instituts, administracions, televisions publiques i, per damunt de tot, l´AVLl. Crearém una autentica Academia de la Llengua Valenciana en la que sols estiguen academics que amen i defenguen, per damunt de tot, el nom i l´identitat sustantiva de la llengua valenciana. I els que vullguen vindre a Coalicio Valenciana tindran que acceptar estes premises.