Win Iso. Servix per copiar i gravar CD.
Traduït per T.Miralles

www.elpalleter.com

fent natural lo que la Conselleria d'Educacio (sub)normalitza.


Win Iso es un programa que grava i copia CDs, es molt facil d'usar.

 

1. Baixa't este archiu. Es l'archiu d'instalacio de Win Iso.  Archiu d'instalacio. Puncha aci en el boto dret del ratoli, i executa: "Guardar destino como....". GUARDA L'ARCHIU EN L'ESCRITORI, aixina sabras a on està.

2.Ara que ya tens guardat l'archiu d'instalacio en l'escritori, has de punchar sobre ell. L'archiu que has guardat se diu: WINISO.EXE, i ho tens en l'escritori, o a on tu ho hages grabat. Puncha sobre ell i seguix lo que te diu el programa. Es una instalacio normal.

3. Ara que ya has baixat l'archiu, i que has instalat Win Iso, has de canviar SOLAMENT un archiu, per a que el programa "te parle" en valencià. Puncha aci, en el boto dret, executa: "Guardar destino como...", la carpeta en la que has de copiar l'archiu es c://Archivos de Programa/Win Iso. Pots ser que no tingues la carpeta c://Archivos de programa, perque la teua se diga c://Programas files/Win Iso, es lo mateix pero en angles. Si ho tens en angles, pues t'ho copies en la carpeta que tens en angles, no te mes historia.

4. ¡¡YA HO TENS! 

5. Si tens qualsevol problema, envia un correu a info@elpalleter.com i t'ajudarém en lo que pugam.