GENERACIO D'EL PUIG

Promocio d´escritors, politics, intelectuals, empresaris que escriuen i creuen en les Normes d´El Puig. Campanya d´adhesio del poble valencià ad estes normes. Recollida de firmes, e-mail d´adhesio. Si vols escriure poemes, contes, pensaments politics valencianistes, etc... esta es la teua seccio. Els millos s´inclouran dins d´ella, i tots rebran un llibre de regal, contacta en nosatres: redaccio@elpalleter.com

 

Autor: Lluitador

LA POR DEL COVART

Perque el món no es deten,
no es poden detindre les paraules,
ni es pot ficar llimits al pensament
ni amagar les idees baix les pedres.


Desgraciat d’aquell que en la ignorancia
vullga erigirse com la veritat absoluta.
reinventant la realitat d’una falacia,
i deshonrant a la memoria impoluta.


Quan ix el sol les falcetats tremolen,

els traidors amaguen el cap baix l’ala
i la llum mosta a tots les vergonyes


dels que renegaren de una terra santa,
d’una historia que saber no volen
quan es refrega la mentira per la cara.

 


Autor: Jordi Latorre

ALÇA'T, DEFENLA

¡Desperta, alça't, grita!
¡no es un somni, es veritat!
¡n'hi ha algu que mos ha traicionat!
¡i tu mentres tant estaves llitat!

¡Alça't ara mateixa, collons!
¡no has sentit eixos trons!
¡grita mes fort!
ya tindras mes sort!

Si no te senten a ta casa
alça encara mes la veu
si els crits estan dins de ta casa
li dones un colp i tots lo soterreu.

Que els fills no li furten a sa mare
que els fills siguen sincers
que els fills siguen fidels
que els fills la vulguen mes que als diners.Autor: Carmel Climent

LLUM ETERNA

I en la foscor de la nit
una llum que m'allumena
que me fa la nit serena
i m'allunta de l'oblit

Llum que sempre me caldeja
quan mes fret tinc mes s'afanya
llum que sempre m'acompanya
i que al meu costat s'assenta

Llum eterna la que dona
la flama incombustible
pertanyent al mon sensible
que el teu amor m'ocasiona

Llum eterna en lo meu cor
llum eterna que me guia
llum eterna cada dia
etern es el nostre amor

 


 

Autor: Eduardo Sanchez i Yago

Un dia vaig dir,
prou de catala
i catalanisme,
prou d'hipocresia,
prou de meninfotisme.

Quan tots sapien
i coneguen la realitat,
quant tots coneguen
quí som de veritat,

sabran quína es la nostra terra,
quín el nostre idioma:
¡¡¡l'IDIOMA VALENCIÀ!!!

Deixem als catalans
que pensen lo que vullguen
problema seu es
que "mos" deixen estar
que "mos" deixen parlar.

Prou de mentires
i de "països catalans"

Vixca Valencia
i tota la Nacio
¡¡Sabem que tenim rao!!

 


Autor: Josep V. Guillot

CAMPANES DE LLUITA

PORTE EN LO COR UNA PENA
QUE NO PUC MES QUE PLORAR,
PORTE BAIX LA PELL UNA VENA
QUE NO VOL SINO ESCLATAR
 
TERRES EN FAM DE JUSTICIA,
GENTS EN ALE DESTERRAT
POBLES ABSENTS D´AVARICIA
¿QUANT DE TEMPS HAN ESPERAT?
 
LA MES FÉRTIL ES SA TERRA,
BLAVA ES LA SEUA MAR,
BARBARA  POR QUE´LS SOTERRA
¡¡MAI DIXARAN DE CLAMAR¡¡
 
¿ON ESTEU GERMANS DE BREÇOL?
NO VOS FARTEU DE LLUITAR
VALENCIANS PLENS DE DOLOR
¡¡TORNEM JUNTS A BREGAR¡¡
 

Dona el teu pareixer dels poemes als seus autors.
Envia un e-mail a:

laploma@elpalleter.com